TOMAŠEVIĆ ISELJAVA ZAGREPČANE: Tvrde to iz Kluba nezavisnih zastupnika

Klub nezavinskih zastupnika Gradske skupštine Grada Zagreba još jednom se osrvnuo na gradsku Odluku o najmu stanova, o kojoj je tijekom ljeta provedeno javno savjetovanje.

U priopćenju tvrde da će ova iznimno važna odluke utjecati na egzistenciju velikog broja Zagrepčana te je vrlo neobično da je javna rasprava provedena sredinom ljeta, u vrijeme godišnjih odmora.

Osim toga, ističu, da nije provedeno e-savjetovanje kako bi svi imali uvid u komentare, nego je rasprava provedena tako da postoji mogućnost da dio primjedbi i komentara ostane skriven od javnosti. Sve to pokazuje izrazitu netransparentnost ovog postupka.

Ovim priopćenjem žele upoznati javnost s ključnim prijedlozima i primjedbama na navedeni dokument koje je podnio Klub neovisnih zastupnika Barić, Fortuna, Lovrić i  Rusak u Skupštini Grada Zagreba:

”1. Ovim Nacrtom ukida se pravo na najam velikom broju građana koji i dalje nisu u stanju iznajmiti stan na tržištu, iako su u javnom najmu s Gradom, temeljem javnog natječaja, i uredno koriste stanove i podmiruju sve svoje obveze. Stvaraju se preduvjeti za prestanak najma gradskih stanova trenutnim najmoprimcima, iako to odudara od modela javnog najma stanova, a koje i platforma Možemo javno proklamira.

2. U Nacrtu Odluke navodi se da Grad može stanove dati u najam za „ispunjenje drugih ciljeva Grada Zagreba“, no nigdje nije navedeno koji

su to drugi ciljevi Grada Zagreba  što ostavlja prostor za proizvoljno tumačenje i malverzacije.

3. Zakon o najmu stanova poznaje termin „obiteljsko domaćinstvo“. U Nacrtu ove Odluke taj se termin zamjenjuje terminom „kućanstvo“. Tko čini „kućanstvo“? Nekoliko potpuno stranih i ni sa čim povezanih osoba potpišu da žive zajedno i ostvaruju pravo na najam gradskog stana!

4. Dosad najmoprimci nisu smjeli imati drugi stan ili kuću na području Republike Hrvatske, a sada se to ograničava samo na Grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Dakle, možete u Krapini, Varaždinu, Splitu, Sisku itd. imati vilu i dobiti gradski stan u Zagrebu.

5. Dosadašnji najmoprimci morali su najmanje deset godina imati prebivalište u Gradu Zagrebu, dok se taj rok sada smanjuje na godinu dana. Dakle, Odluka se donosi na štetu rođenih Zagrepčana i onih koji desetljećima žive, rade i doprinose razvoju Grada. Odluka čak otvara mogućnost i za dodjelu gradskog stana u najam onim

osobama koje nemaju stalno prebivalište u Gradu Zagrebu!

6. Nacrt ove odluke više ne predviđa dodatno bodovanje magisterija i doktorata znanosti najmoprimca, te mladih obitelji, stoga će ova Odluka još snažnije potaknuti iseljavanje mladih i obrazovanih ljudi iz Zagreba.

7. Nacrt ove Odluke predviđa i znatno povećanje najamnine, tako da će ona za većinu trenutnih najmoprimaca rasti prosječno od 7 do 10 puta. Očito se i ovom mjerom želi potaknuti najmoprimce da sami isele iz stana, kako bi se u te stanove uselili oni koji neće plaćati niti najamninu niti ostale troškove kao i oni koji su tek doselili u Zagreb ili uopće nisu stanovnici Zagreba! I na kraju, gledajući sastav radne skupine koja je izradila ovaj Nacrt Odluke, postavlja se pitanje zašto u njoj nema osoba iz područja socijalne zaštite, zdravstva i predstavnika udruga/organizacija koje se bave problemima stanovanja, a niti predstavnika najmoprimaca. Posebno je šokantno da u radnoj skupini sudjeluju gradski zastupnici jer je nespojivo s demokratskom praksom da gradski zastupnici pripremaju dokumente o kojima će onda u Skupštini i oni sami glasovati!

8. U Nacrtu prijedloga Zaključka o visini najamnine za stanove kojima upravlja Grad Zagreb, visina najamnine ne računa se prema kvadraturi stana, nego prema prihodima članova obitelji, što otvara mogućnost da korisnik stana od 50 kvadrata plaća veću najamninu od korisnika stana od 100 kvadrata, a što je u suprotnosti Zakonu o najmu stanova.”

Klub neovisnih zastupnika Barić, Fortuna, Lovrić i Rusak u Skupštini Grada Zagreba