SVE OBAVILI TELEFONOM: Vlada, naravno, prihvatila Bandićeve zahtjeve oko udžbenika

Podijelite članak
Foto: Facebook
Foto: Facebook

Posljednji put u ovoj godini pred saborskim zastupnicima je glasanje o raspravljenim zakonima. Tako će, između ostaloga, glasati o Zakonu o udžbenicima kao i Deklaraciji o položaju Hrvata u BiH.

Izvor: Media servis

Jučer je Vlada na telefonskoj sjednici prihvatila amandman Kluba Milana Bandića o besplatnim udžbenicima za sve osnovne škole, ali isti dopunila stavkama kako bi se osigurao održiv i stabilan sustav time što bi financirani udžbenici i drugi materijali bili u vlasništvu škole.

“Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana na Konačni prijedlog Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika od 11. prosinca 2018. godine na članak 14. u izmijenjenom obliku, na način da se članak 14. mijenja tako da glasi: „(1) Sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u državnom proračunu.

(2) Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za svaku školsku godinu odlučiti o financiranju, odnosno sufinanciranju nabave udžbenika za učenike srednjih škola. (3) Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za svaku školsku godinu odlučiti o financiranju, odnosno sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala. (4) Udžbenici i drugi obrazovni materijali financirani sredstvima državnog proračuna, sukladno ovom članku, vlasništvo su škole. (5) Način uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima državnog proračuna, sukladno ovom članku, propisuje ministar naputkom.

Amandmanom Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika od 11. prosinca 2018. godine na Konačni prijedlog Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, predlaže se da se izmijeni članak 14. tako da glasi: „(1) Sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u državnom proračunu. (2) Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za svaku školsku godinu odlučiti o financiranju, odnosno sufinanciranju nabave udžbenika za učenike srednjih škola. (3) Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za svaku školsku godinu odlučiti o financiranju nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola.“

Prema obrazloženju predlagatelja navedenim amandmanom mijenja se članak 14. na način da se omogućuje jednaka dostupnost te jednaki uvjeti za sve učenike koje pohađaju osnovnoškolsko obrazovanje, a koje je sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 86/18)) obvezno. Predloženi amandman predlaže se prihvatiti u izmijenjenom obliku uz izmjenu predloženog stavka 3. te dodavanje novih stavaka 4. i 5. koji glase: „(3) Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za svaku školsku godinu odlučiti o financiranju, odnosno sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala. (4) Udžbenici i drugi obrazovni materijali financirani sredstvima državnog proračuna, sukladno ovom članku, vlasništvo su škole. (5) Način uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima državnog proračuna, sukladno ovom članku, propisuje ministar naputkom.

“ Predloženi amandman na članak 14. dopunjuje se iz razloga što je važno osigurati stabilan i održiv sustav na način da su udžbenici i drugi obrazovni materijali financirani sredstvima državnoga proračuna u vlasništvu škole, odnosno da ih učenici nakon korištenja vraćaju u školu”, priopćili su iz Vlade.

Komentiraj