STUDIJA DOKAZALA: Zbog korone život građana EU kraći za više od godinu dana

Pandemija korone imala je značajan utjecaj na mentalno i fizičko zdravlje mnogih ljudi. Prema studiji OECD-a, očekivani životni vijek građana EU-a je 2021. bio manji za više od godinu dana.

Kao rezultat pandemije koronavirusa očekivani životni vijek u Europskoj uniji u 2021. smanjen je za više od godinu dana u usporedbi s prijašnjim stanjem, navodi se u studiji Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). OECD je u Parizu priopćio da je to najveći pad za većinu zemalja od Drugog svjetskog rata, pišu Deutsche Welle.

Očekivani životni vijek 2021. je bio nešto više od 80 godina.

Dvostruko više tinejdžera sa simptomima anksioznosti

U dvije godine pandemije posebno su patili djeca i mladi. U Njemačkoj je udio djece i adolescenata od 11 do 17 godina sa simptomima anksioznosti porastao s 15 posto prije pandemije na 30 posto u prosincu 2020. i siječnju 2021. Psihosocijalne terapeutske mogućnosti  su dostigle svoje granice jer je potražnja za podrškom bila tako velika, navodi OECD.

Korona je jasno pokazala slabosti europskih zdravstvenih sustava, koji su godinama nedovoljno financirani na mnogim mjestima. Prema OECD-u, Njemačka tu kotira i dalje relativno dobro. Ipak, treba uložiti značajna sredstva, posebno u kadrove i digitalizaciju zdravstvenog sektora. Osim toga, do sada nije izdvojeno dovoljno novca na prevenciju.

Njemačka snajvećim udjelom zdravstvenih izdataka u EU

Studija je također pokazala da su zbog pandemije u 2020. i 2021. godini znatno povećani izdaci za zdravstvenu zaštitu u skoro svim članicama EU-a. U Njemačkoj su zdravstveni rashodi po glavi stanovnika porasli za skoro pet posto u realnom iznosu u 2020. godini, kaže se u studiji OECD-a. To je najveća stopa rasta u posljednjih deset godina. U 2021. izdaci su u zdravstvu uvećani za skoro tri posto.

Udio izdvajanja za zdravstvo u odnosu na BDP u Njemačkoj je porastao s 11,7 posto u 2019. na 12,8 posto u 2020. godini. Ovo je najveći udio izdataka za zdravstvo među zemljama EU-a.