SPORAZUM HDZ-A I HNS-A: Evo što su potpisali Andrej Plenković i Predrag Štromar

predrag štromar, andrej plenković

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković i v.d. predsjednik HNS-a Predrag Štromar potpisali su Platformu za suradnju HDZ-a i HNS-a u Vladi Republike Hrvatske – kojom su definirana načela kao okvir za učinkovitu suradnju u upravljanju Vladom.

Dokument, objavljen na stranicama HDZ-a, donosimo u cijelosti:

PLATFORMA ZA SURADNJU HDZ-a i HNS-a U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Glavni cilj Republike Hrvatske, kao moderne i demokratske europske države, mora biti ostvarenje potencijala svih njezinih građana, što podrazumijeva učinkovito korištenje nacionalnih resursa. Svjesni činjenice da je razvoj hrvatskog društva ograničen uvriježenim načinom funkcioniranja, temeljenog na poticanju podjela, uglavnom ukorijenjenih u prošlosti, HDZ i HNS, svjetonazorski različite, ali kompatibilne stranke, izražavaju suglasnost oko temeljnih vrijednosti Hrvatske, vizije njezina razvoja te načela rada, kroz sljedeće točke.

1. Politička stabilnost kao preduvjet razvoja

Politička stabilnost je preduvjet svake reformske politike, bez koje nije moguć daljnji razvoj i modernizacija Hrvatske. Stoga ćemo provoditi uključivu politiku orijentiranu na rezultate i ispunjavanje specifičnih reformskih ciljeva. Želimo okupiti sve koji svojim znanjem i iskustvom mogu pridonijeti boljem upravljanju zemljom i podizanju kvalitete života hrvatskih ljudi, što od nas očekuju i građani.

2.Snažno gospodarstvo i poduzetništvo

Preduvjeti snažnog gospodarstva i otvaranja novih radnih mjesta, kao osnove kvalitetnog života građana, su učinkovito korištenje prirodnih potencijala u svim gospodarskim granama, kvalitetno obrazovanje kao jamstvo kvalitetne radne snage, te posvećenost tehnološkom razvoju, stvaranju dodane vrijednosti i izvozu. Najkompleksnije gospodarsko-društvene izazove u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH potrebno je iskoristiti za korjenitu promjenu gospodarskog modela i klijentelističkog načina poslovanja u Hrvatskoj. Kako bismo nastavili s pozitivnim pokazateljima koje bilježi hrvatsko gospodarstvo, razvijat ćemo poticajnije uvjete poslovanja,. Poticat ćemo kreativnu i inovativnu proizvodnju, razvoj infrastrukture, te obnovu hrvatskog sela. Poduzetništvo stvara dodanu vrijednost i najsigurniji je put u gospodarski uspješnu Hrvatsku. Aktivnosti Vlade stoga moraju biti usmjerene na stvaranje preduvjeta za razvoj gospodarskog modela koji će poticati poslovanje malih i srednjih poduzeća te obiteljskih gospodarstava.

3.Demografska revitalizacija Hrvatske

Hrvatska se suočava s iznimno negativnim demografskim trendovima koji imaju ozbiljne posljedice za razvoj hrvatskog društva. Stoga smo odlučni uložiti energiju, vrijeme i resurse u sveobuhvatno rješavanje demografskih izazova. Prepoznajemo da je gospodarski rast iznimno važan faktor demografske revitalizacije i zaustavljanja iseljavanja mladih. Demografska strategija mora se temeljiti na dugoročnim i sveobuhvatnim mjerama u svim sferama društvenog života, od porezne politike u službi demografske obnove, preko odgojno-obrazovnog sustava koji daje jednake šanse na cjelokupnom teritoriju Hrvatske do gospodarskih politika kojima je cilj nastavak gospodarskog rasta koji osigurava povećanje zapošljavanja. Razvijat ćemo pronatalitetnu populacijsku politiku, osnaživati obitelj i poduprijeti usklađivanje poslovnog i obiteljskog života.

4.Decentralizacija, regionalni i ruralni razvoj kao preduvjet ujednačenog razvoja Hrvatske

Ravnomjeran regionalni razvoj Hrvatske nužan je za uspjeh Hrvatske. Decentralizacija Hrvatske znači prijenos dijela prava i obveza središnje države na jedinice lokalne samouprave radi unaprjeđenja uključenosti građana u proces upravljanja i organizaciju života u vlastitim sredinama. Ruralni razvoj mora koristiti sve prirodne potencijale Republike Hrvatske i jedino je jamstvo očuvanja stanovništva na tim područjima i njihovog ponovnog naseljavanja. S tim ciljem je potrebno što uspješnije koristiti mogućnosti europskih fondova. Državna imovina mora biti u funkciji stvaranja novih vrijednosti, a da bi se to postiglo, potrebno je decentralizirati upravljanje.

5.Obrazovanje temeljeno na znanju

Kvalitetno obrazovanje i globalno relevantna znanost moraju se temeljiti na ljudskom potencijalu kao najvažnijem nacionalnom resursu. Obrazovanje se treba temeljiti na znanstveno utemeljenim spoznajama, poticanju kreativnosti i inovativnosti, kao i kritičkom i analitičkom razmišljanju već od najranije dobi jer se tako izgrađuje istinsko društvo znanja. S tim u vezi, potrebno je nastaviti s cjelovitom reformom obrazovanja, uključujući i kurikularnu reformu. Usklađenost cjelokupnog obrazovnog sustava s potrebama i potencijalima hrvatskog gospodarstva te globalnim trendovima četvrte industrijske i digitalne revolucije, temelj je razvoja Hrvatske. Zadatak Vlade je izgradnja pravednog, depolitiziranog i učinkovitog sustava obrazovanja koji svakome jamči dostupnost i uključenost u taj sustav jednakih šansi.

6.Orijentiranost na budućnost i očuvanje vrijednosti

Otklon od svakog totalitarizma i pobjeda u Domovinskom ratu, zahvaljujući žrtvi hrvatskih branitelja i zajedništvu hrvatskog naroda, utkani su u temelje suvremene hrvatske države. Očuvanje tih temeljnih vrijednosti, kao i očuvanje dosegnute razine ljudskih prava predstavlja trajni zadatak Vlade. Kroz organizaciju društva, osnažene institucije i relaksiranu društvenu klimu, Hrvatska bi trebala jasno pokazati da ostvarenje osobnih interesa ne može biti ispred ostvarenja interesa cjelokupne društvene zajednice. Očuvanje i daljnji razvoj hrvatskog nacionalnog identiteta, kao i europskih standarda i vrijednosti u atmosferi uvažavanja i konstruktivnog dijaloga svih hrvatskih građana, uključujući i nacionalne manjine, jedini je put u izgradnju poticajne društvene klime.

7.Učinkovito pravosuđe i sigurnost

Neovisno i djelotvorno pravosuđe temelj je pravne države. Potrebno je provesti preustroj pravosudnog sustava s ciljem ujednačavanja sudske prakse, provesti sveobuhvatnu reformu zemljišnoknjižnog prava i uskladiti zemljišne knjige s katastrom. Nužno je i propisati rokove za određene postupovne radnje uz čvrsta jamstva procesnih prava stranaka. Važan dio reforme pravosuđa je i obrazovanje sudaca, jačanje sudačke etike, kao i jačanje stegovne odgovornosti sudaca.

U vremenu povećanih globalnih sigurnosnih prijetnji i velikih migracija, potrebno je završiti uspostavu koordiniranog sustava svih tijela i službi hrvatske države koja će imati kapaciteta proaktivno prepoznavati i otklanjati eventualne ugroze Hrvatske i hrvatskih građana, u skladu sa Strategijom nacionalne sigurnosti. Posebnu pozornost posvetit ćemo odlučnoj borbi protiv korupcije i snažnoj kaznenoj politici.

***

HDZ i HNS suglasni su da su ova načela i Program Vlade 2016.-2020. okvir za učinkovitu suradnju u upravljanju Vladom.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!