SOLARNA ELEKTRANA U ZAGREBU: Gradit će se na Žitnjaku i početi raditi već 2024.

Prošle godine nacionalna naftna kompanija Ina krenula je u gradnju dvije sunčane elektrane kojima ulazi u proizvodnju električne energije isporučivati u javnu distribucijsku električnu mrežu, ali investira i u gradnju solarnih elektrana za vlastite potrebe.

Upravo je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dobila odobrenje da može pokrenuti takvu investiciju na području Zagreba bez izrade studije utjecaja na okoliš. Riječ je o lokaciji Ina Maziva na području Žitnjaka, planirana je izgradnja elektrane u koju će biti ugrađeno 1270 fotonaponskih modula, a proizvodit će prema podacima iz dokumentacije pola megavata struje, što je dovoljno za potrebe Ina Maziva, piše Poslovni dnevnik.

Smještanje elektrane i trafostanice predviđeno je na području na kojemu je trenutno travnata površina veličine oko 28 tisuća četvornih metara, gdje se nalaze pogoni za proizvodnju i punjenje ambalaže motornim uljem, stakloperima i drugim tekućinama, te uredski prostor, a kako je riječ o industrijskoj zoni, ocjena je resornog ministarstva da nema negativnih učinaka na okoliš.

U Ini kažu kako su već lani započete aktivnosti na ovom projektu i zaključen ugovor za glavni projekt i ishođenje građevinske dozvole, a procijenjena vrijednost investicije je više od pola milijuna eura. Planirani početak izgradnje predviđen je krajem ove godine, a puštanje u rad očekuje se u drugoj polovici 2024.

Za vlastite potrebe Ina je već pokrenula solarne elektrane manje snage u riječkoj rafineriji, te na Terminalu UNP-a u Kaštel Sućurcu. Dvije sunčane elektrane kojima je Ina proizvođač struje za druge kupce, na lokacijama Rafinerije nafte u Sisku i Ininim objektima prerade plina Molve u Virju, puno su većih kapaciteta. Ona u Sisku biti će priključne snage 2,6 megavata i imat će ugrađenih 6162 solarna panela, dok će elektrana u Virju biti priključne snage 9 megavata s 18.670 panela. Gradnja ove dvije elektrane u suradnji s Končarom započela je prošle godine, a očekuje se skoro puštanje njihove struje u javnu mrežu.