SIGNAL IZ VRHOVNOG SUDA: Potrošači s konverzijama imaju pravo na isplatu obeštećenja

Vrhovni sud RH objavio je na portalu sudske prakse rješenje Rev-809/2021 od 21.12.2022. kojim je ukinuo negativne presude prvoga i drugog stupnja, kojima su niži sudovi odbili tužbu za utvrđenje ništetnosti i posljedično isplatu obeštećenja po utvrđenju pravnog interesa za potrošača s konvertiranim kreditom.

Više u priopćenju Udruge Franak koje prenosimo u cijelosti.

“Zanimljivo je da je packe ponovno dobio Županijski sud u Splitu koji uporno sudi negativno u predmetima s konverzijama, dok mu Vrhovni sud jednako uporno takve presude ukida. Županijski sud u Splitu poznat je i po kandidatkinji za sutkinju Vrhovnog suda Seniji Ledić koja ne priznaje stav Vrhovnog suda koji je potvrđen u ovoj najnovije objavljenoj odluci Vrhovnog suda RH. O tomu smo već informirali javnost, ali je sutkinja umjesto da se ispriča zbog nepoštovanja pravnih shvaćanja VSRH, nastavila tvrditi kako je ona u pravu, i kako konvertirani predmeti kod nje nemaju prolaz.

Ukratko, važno je reći što je to utvrdilo vijeće Vrhovnog suda RH u sastavu sudaca Renate Šantek predsjednice vijeća, mr. sc. Igora Periše člana vijeća i suca izvjestitelja, Željka Glušića člana vijeća, Željka Šarića člana vijeća i Željka Pajalića člana vijeća. Ukinute su negativne presude Općinskog suda u Đakovu, Stalne službe u Našicama i Županijskog suda u Splitu kojima je odbijen tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnosti odredaba o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli CHF u konvertiranom kreditu te je tim presudama odbijen i zahtjev za isplatu koji se trebao utvrditi nakon utvrđenja ništetnosti. Ukinut je i dio presude kojim je suđen trošak u korist Addiko banke. Sve je vraćeno natrag na prvostupanjski sud radi utvrđenja ništetnosti i isplate obeštećenja.

Obrazloženja Vrhovnog suda za takvu odluku su sljedeća:

1. Ispitano je pitanje ima li tužitelj nakon provedene konverzije pravni interes za utvrđenje ništetnim odredbi Ugovora o nenamjenskom kreditu, kao i isplatu preplaćenih iznosa s osnove ništetnih odredbi predmetnog Ugovora.

2. Osnovano tužitelj u reviziji navodi kako je pogrešno pravno shvaćanje nižestupanjskih sudova da se nakon sklapanja dodatka Ugovora o kreditu (Sporazuma o konverziji) više ne može tražiti utvrđenje ništetnim osnovnog ugovora o kreditu te posljedično tomu i isplata preplaćenih iznosa.

3. Naime, ništetnost nastupa po samom zakonu i nastaje od samog trenutka sklapanja pravnog posla pri čemu ništetan ugovor ne postaje valjan niti kada uzrok ništetnosti naknadno nestane.

4. Slijedom navedenog, odgovor na postavljeno pitanje glasi kako činjenica sklapanja dodatka Ugovora o kreditu ne isključuje mogućnost utvrđenja ništetnim pojedinih odredbi tog Ugovora, a što je uostalom već i utvrđeno u kolektivnom sporu na temelju pravomoćne presude Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1401/2012, a na isti način Vrhovni sud je odlučio i u predmetima poslovni broj Rev-3142/2018-2 od 19. ožujka 2019. i Rev 18/2018-2 od 26. svibnja 2020.

Mi smo svjesni da ta odluka još uvijek nije ona odluka koju svi željno očekujemo, ali način interpretacije te odluke je dosta drugačiji od prijašnjih sličnih odluka, i mi iz toga čitamo kako na Vrhovnom sudu sazrijeva stajalište kojim bi se konačno utvrdilo pravo potrošača s konvertiranim kreditima na puno obeštećenje. Naime, to je prva odluka VSRH za konvertirani kredit u kojoj se osim već odavno potvrđenog prava na utvrđenje ništetnosti spominje i posljedično pravo na isplatu preplaćenih iznosa. Prema svemu sudeći, ta odluka o pravu na isplatu preplaćenih iznosa bit će donesena u proširenom vijeću čije formiranje po nekoj od revizija očekujemo uskoro. Čestitamo odvjetnici Morisi Mikić iz Donjeg Miholjca na uspješnoj reviziji!”