SABOR O PRORAČUNU: Tko bi kome koliko uzeo i kome koliko dao?

sabor, hrvatski sabor

Na prijedlog državnog proračuna podneseno je ukupno 94 amandmana, a najviše su ih podnijeli SDP-ovi zastupnici. Među onima iz redova vladajuće većine posebno se ističe amandman Mosta koji želi da se 600 tisuća kuna namijenjenih Uredu bivšeg predsjednika Stjepana Mesića prenamjeni za civilne invalide Domovinskog rata.

Most zajedno s zajedno s HSLS-om traži i da se političkom strankama uzme oko 15 milijuna kuna i prenamjeni za obrazovanje i znanost, prenosi Media servis.

U pojašnjenju amandmana kojim traže smanjivanje izdvajanja za Ured bivšeg predsjednika Stjepana Mesića Mostovci poručuju da su civilni invalidi godinama nepravedno zanemarivani, te da žele izjednačiti njihova prava s pravima ostalih stradalnika Domovinskog rata. Miroslav Šimić iz Mosta:

“Mislimo da Ured bivšeg predsjednika nije zaslužio taj iznos, odnsno nismo vidjeli rezultat prema kojemu bi Ured predsjednika trebao potrošiti 777 tisuća kuna, a tih 600 tisuća kuna manje bi se usmjerilo prema osobama koje su civilne žrtve rata”, rekao je Šimić.

Oglasio se priopćenjem bivši predsjednik Stjepan Mesić koji smatra da Mostovcima smeta njegova čvrsta privrženost antifašizmu.”Inicijativa za drastično smanjivanje ionako već višekratno smanjivanog proračuna za Ured bivšeg predsjednika nije ništa drugo nego perfidan, ali u isto vrijeme i savršeno proziran pokušaj ukidanja toga ureda, a da se to formalno ipak ne učini. Mogu samo ponoviti i ono što sam mnogoputa rekao: Ured bivšeg predsjednika nije moj ured, nego institucija koja treba služiti bivšim šefovima države, bez obzira tko oni bili”, stoji u priopćenju.”To spada u ovu domenu simbiolično-populističkih poteza. U Hrvatskoj ima dva živa bivša predsjednika. Ipak nismo toliko u lošem stanju da ne bi mogli podnijeti dva ureda bivšeg predsjednika, a ne jedan. Mislim da je bilo pokušaja da se promijeni taj zakon, ali se zaključilo da bi to bilo osporenost sustavnog stajališta”, reagirao je SDP-ov Arsen Bauk.

Most zajedno s HSLS-om traži da se političkim strankama uzme oko 15 milijuna kuna i prenamjeni za obrazovanje i znanost. HSLS-ov Dario Hrebak smatra da je planirano povećanje sredstava za stranke za 10 milijuna kuna – neprimjereno.

“Smatramo da je to loša poruka. Želimo upravo krenuti od sebe. Mislimo da je sasvim dovoljno da političke stranke dobiju novac u ovoj godini isto onoliko koliko su dobili prošle godine. S druge strane, to povećanje ćemo uputiti prema znanosti i obrazovanju jer svako ulaganje u znanost i obrazovanje će se kasnije isplatiti”, rekao je Hrebak.

“Što se tiče Mosta lijepo im je rekla ona agencija da su još neiskusni. Iznos za političke stranke je definiran zakonom i taj zakon je na snazi i koliko vidim nema prijedloga da se to promijeni. Što se tiče HSLS-a oni su u trajnoj krizi identiteta jer su vlast ili opozicija gdje god bili i skim god bili u koaliciji”, poručio je SDP-ov Arsen Bauk.

HNS-ov Goran Beus Richembergh nema ništa protv toga da se uzme strtankama, “I to jedna od stavki koje se mogu drugačije tretirati,a u korist onoga što će stvoriti novu vrijednost i omogućiti znanstveni razvoj i nastavak obrazoivanja”, kaže Beus Richembergh.

Između ostalih amandmana, pet klubova, predvođenih Klubom nacionalnih manjina, predlažu da se gotovo 4 milijuna kuna uzme Sigurnosno-obavještajnoj agenciji u korist potporama programima manjinske kulturne autonomije.

SOA-i OTC.u,te Ministarstvu financija 40 milijuna kuna uzeo bi HRID te zastupnik mađarske manjine Šandor Juahas koji bi te novdce preusmjerili u znanstveno-istraživačku djelatnost.

Vlada je s duge strane podnijela jedan amandman kojim bi se osiguralo 32 milijuna kuna novac za prijevoz srednjoškolaca.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar: “Ali postoji jedna jasna obaveza da mi napravimo taj model i da zaživi od nove školske godine. ako sve bude dobro, to će biti puno uređenije i taj pritisak socioekonomski će biti pravilnije raspoređen i to je ključno. To moramo napraviti”, rekao je ministar Šustar.

Amandmanom se predlaže preraspodjela u iznosu od 32 milijuna kuna kojom se financijski plan Ministarstva financija smanjuje za 22 milijuna kuna, i to, između ostalog, za potpore vjerskim zajednicama 10 milijuna kuna manje. Unutar financijskog plana Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta predlaže se preraspodjela u iznosu od 10 milijuna kuna u dijelu kapitalnih investicija u osnovnom školstvu i visokom obrazovanju.

Komentiraj