REKORDNA INFLACIJA U HRVATSKOJ: Dosegnula je 12 posto – što kaže novi ministar Primorac

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u Hrvatskoj je zabilježena rekordna inflacija u lipnju.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u lipnju 2022. u odnosu na svibanj 2022. u prosjeku su više za 1,1%. U odnosu na lipanj 2021., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 12,1%, dok su u godišnjem prosjeku više za 6,3%.

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Prijevoz, za 20,3%, Hrana i bezalkoholna pića, za 16,9%, Restorani i hoteli, za 14,6%, Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 13,0%, Odjeća i obuća, za 11,1%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 9,6%, Rekreacija i kultura, za 8,0%, te Razna dobra i usluge, za 7,2%.

Najveći doprinos stopi porasta godišnjeg indeksa ostvaren je u skupinama Hrana i bezalkoholna pića (+4,38 postotnih bodova), Prijevoz (+2,99 postotnih bodova), Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva (+1,62 postotna boda), Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva (+0,74 postotna boda), Restorani i hoteli (+0,73 postotna boda) te Odjeća i obuća (+0,65 postotnih bodova).

Promatrano prema posebnim skupinama, najveći porast cijena u prosjeku na godišnjoj razini ostvaren je u skupini Energija, za 22,2% (doprinos porastu od +3,72 postotna boda). Na mjesečnoj razini najviše su u prosjeku porasle cijene u skupinama Restorani i hoteli, za 3,5% (doprinos porastu od +0,17 postotnih bodova), Prijevoz, za 2,1% (+0,31 postotni bod), Rekreacija i kultura, za 1,8% (+0,09 postotnih bodova), Hrana i bezalkoholna pića, za 1,7% (+0,44 postotna boda), Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstava, za 1,3% (+0,07 postotnih bodova), Komunikacija, za 1,0% (+0,05 postotnih bodova), Razna dobra i usluge, za 0,7% (+0,04 postotna boda), te Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 0,6% (+0,10 postotnih bodova).

Nakon što ga je Sabor potvrdio za novog ministra financija, marko Primorac komentirao je rekordnu inflaciju u Hrvatskoj koja je u lipnju dosegnula 12 posto.

“Svjesni smo svi da je ispred nas izazovno razdoblje. Vlada je i do sada prolazila kroz slične izazove i slične krize i ja sam siguran da će Vlada i za ovu aktualnu situaciju pronaći adekvatna rješenja.

Ne bih htio o konkretnim detaljima govoriti, ali koordinirat ću se s ostalim kolegama od ministra gospodarstva do ministra rada i zajedno ćemo u jednoj koordinaciji u jednom otvorenom dijalogu pripremiti se za ono što nas očekuje na jesen”, rekao je Primorac.