RASIZAM U EU: Gdje je najveći – evo što je pokazala anketa u 13 zemalja

U EU-u se mnogi crnci osjećaju diskriminiranima zbog svog porijekla i boje kože. Ankete u 13 država članica pokazale su da je problem najveći u Njemačkoj te da se posljednjih godina povećao.

Prema studiji Europske unije, problem rasizma u Njemačkoj značajno se povećao u posljednjih pet godina. Od 13 država članica u kojima je Agencija EU-a za temeljna prava (FRA) provela istraživanja Njemačka se pokazala – kao najgora.

Istraživanje je provedeno između listopada 2021. i listopada 2022. u Belgiji, Danskoj, Njemačkoj, Finskoj, Francuskoj, Irskoj, Italiji, Luksemburgu, Austriji, Poljskoj, Portugalu, Švedskoj i Španjolskoj.

U anketi je sudjelovalo oko 6.750 ispitanika, piše DW.

Njemačka i Austrija daleko najgore

Prema ovoj studiji 76 posto ispitanika afričkih korijena anketiranih u Njemačkoj izjavilo je da su bili žrtve rasizma u posljednjih pet godina – izričito zbog svog porijekla i boje kože.

U izvještaju agencije se kaže da je slično samo još u Austriji – gdje je to izjavilo 72 posto ispitanika.

Slijedi Finska sa 63 posto. Studija pokazuje da je u posljednjih pet godina najmanje rasizma u Poljskoj (20 posto) i Švedskoj (25 posto). U prosjeku je u svih 13 zemalja EU-a 45 posto ispitanih ljudi reklo je da su bili diskriminirani zbog svog porijekla, boje kože ili vjere. U prethodnoj studiji prosječan udio je bio 39 posto.Boja kože je glavni razlog za diskriminaciju

U posljednjih pet godina 38 posto ispitanika se osjećalo eksplicitno diskriminiranima zbog svoje boje kože, zatim zbog etničkog ili migracijskog porijekla (30 posto) i vjere (šest posto).

Promatrajući samo proteklih dvanaest mjeseci, 29 posto svih sudionika studije izjavilo je da su bili meta diskriminatorskih ili rasističkih napada tri do pet puta.  23 posto prijavilo je dva incidenta, a 19 posto je reklo da su jednom bili žrtve diskriminacije. 16 posto ispitanih prijavilo je šest ili više incidenata, a jedanaest posto se osjećalo „stalno” diskriminiranim u svakodnevnom životu.

Diskriminacija prilikom traženja posla i stana

Na pitanje gdje su u svakodnevnom životu osjetili diskriminaciju, 34 posto ispitanika je odgovorilo da su se osjećali u nepovoljnom položaju kada su tražili posao. 31 posto je reklo da su diskriminirani na radnom mjestu. Isti broj sudionika studije osjećao se diskriminiranim prilikom traženja stana.

U Njemačkoj je posljednjih pet godina čak 56 posto crnaca prijavilo da su bili diskriminirani kada su tražili posao. Ovdje je lošija samo Austrija s 59 posto. Kada je riječ o traženju stana, 74 posto svih ispitanika u Njemačkoj iskusilo je diskriminaciju.

„Šokantni” rezultati istraživanja

Michael O’Flaherty, direktor Agencije EU-a za temeljna prava (FRA), govori o „šokantnim” rezultatima istraživanja. „Ljudi afričkog porijekla su sve više diskriminirani samo zbog svoje boje kože”, rekao je on i upozorio: „Rasizmu i diskriminaciji ne smije biti mjesta u našim društvima.”

FRA je pozvao EU i njene države članice da poduzmu mjere kako bi „osigurali da i ljudi afričkog porijekla mogu ostvariti svoja prava, bez rasizma i diskriminacije”. Kazne moraju spriječiti diskriminaciju i rasizam kao i diskriminatorske prakse u institucijama ili organima vlasti, naglasio je O’Flaherty.