PROTIV TE PERUĆA: Glasala većina članova Savjetodavnog stručnog povjerenstva

Foto: Facebook
Foto: Facebook

U prostoru Ministarstva zaštite okoliša i energetike danas je održana 2. sjednica Savjetodavnog stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš za Kombi kogeneracijsku plinsku elektranu Peruća.

Na sjednici je sudjelovalo 12 od 15 članova Povjerenstva koje čine predstavnici nadležnih tijela, stručnjaci i predstavnici regionalne i lokalne samouprave. Postupak procjene utjecaja na okoliš za Kombi kogeneracijska plinske elektrana (KKPE) Peruća pokrenut je od strane tvrtke MCC Ekskluzivne nekretnine d.o.o. Zagreb 2016. godine o čemu je objavljena i informacija na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Studiju utjecaja na okoliš za navedeni zahvat izradila je tvrtka Elektroprojekt d.d. koja ima suglasnost Ministarstva za izradu navedene dokumentacije. Savjetodavno stručno povjerenstvo koje čini 15 članova u postupku procjene utjecaja na okoliš sudjeluje svojim mišljenjem. Povjerenstvo dakle, ocjenjuje na temelju Studije o utjecaju na okoliš prihvatljivost zahvata te predlaže Ministarstvu moguće mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša.

Nakon 1. sjednice Povjerenstva – Studija o utjecaju upućena je na javnu raspravu i to u trajanju od 21. studenog do 31. prosinca 2016. U okviru javne rasprave održano je i javno izlaganje 16. prosinca 2016. u Gradu Sinju i Općini Hrvace. Na današnjoj 2. sjednici, od ukupno 12 nazočnih članova, 9 ih je glasalo „protiv“ a 3 „za“ prihvatljivost Kombi kogeneracijske plinske elektrane (KKPE) Peruća za okoliš.

Nakon završetka rada Povjerenstva Ministarstvo će razmotriti mišljenje Povjerenstva i tek tada Ministarstvo izdaje Rješenje kojim se utvrđuje prihvatljivost/neprihvatljivost zahvata za okoliš što je upravni akt protiv kojeg i javnost i nositelj zahvata mogu pokrenuti upravni spor.

Komentiraj