PROBLEM JE PLAVA TUNA: Hrvatska ne poštuje pravila EU-a, stigla opomena

Europska komisija odlučila je uputiti obrazloženo mišljenje Hrvatskoj zbog nepoštovanja pravila EU-a o osiguravanju učinkovitog sustava praćenja, kontrole i inspekcijskih pregleda hrvatskih uzgajališta plavoperajne tune.

Komisija je Hrvatskoj u veljači 2022. poslala službenu opomenu u kojoj su utvrđeni ozbiljni nedostaci u praćenju prebacivanja i stavljanja u kaveze plavoperajne tune, piše Lider. Nadalje, Hrvatska nije osigurala unakrsnu provjeru svih relevantnih podataka, istražila moguće slučajeve neusklađenosti ni poduzela administrativne ili kaznene mjere protiv odgovornih za povrede prava EU-a.

Komisija smatra da Hrvatska nije poduzela potrebne korake za uklanjanje prethodno navedenih nedostataka. Hrvatska ima rok od dva mjeseca da odgovori na obrazloženo mišljenje i poduzme potrebne mjere za uklanjanje utvrđenih nedostataka. U protivnom Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije