PRIOPĆENJE SENATA: Evo kako je razriješen dekan Filozofskog fakulteta

filozofski fakultet

Vlatko Previšić, dekan Filozofskog fakulteta, razriješen je dužnosti na sjednici Seanata. Od 62 prisutnih, 55 ih je glasalo za suspenziju, dvoje je bilo protiv, a petero suzdržano. Nakon sjednice objavljeno je i priopćenje u kojem je pojašnjena odluka Senata.

Priopćenje sa sjednice Senata prenosimo u cijelosti:
”Senat Sveučilišta u Zagrebu na današnjoj je sjednici s 55 glasova za, 3 glasa protiv i uz 4 suzdržana glasa potvrdio Odluku rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa od 3. listopada 2016. o suspenziji prof. dr. sc. Vlatka Previšića, čime je on razriješen dužnosti dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rektor Boras je kao ključni razlog suspenzije profesora Previšića naveo njegovu dob, jer prema mišljenju resornoga ministarstva on nakon navršene 71. godine života više ne može obnašati dužnost dekana. Također je istaknuo kako je riječ o profesoru zavidne znanstvene karijere, koji je ostavio značajan trag u djelovanju i razvoju Filozofskoga fakulteta.

Senat je sa 60 glasova za i uz 2 suzdržana glasa prihvatio rektorov prijedlog da se obnašateljem dužnosti dekana Filozofskoga fakulteta imenuje izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac, dosadašnji prodekan za organizaciju i razvoj. Senat je obnašatelja dužnosti dekana ovlastio da osigura nesmetan početak nove akademske godine i redovito odvijanje nastave te svih djelatnosti FF-a. Također, u sljedećem razdoblju, o. d. dekana mora osigurati provedbu izbora za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta, a potom konstituiranje i rad Fakultetskoga vijeća te izbor novoga dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Budući da su razrješenjem prof. dr. sc. Vlatka Previšića s dužnosti razriješeni i dosadašnji prodekani Filozofskoga fakulteta, Senat je na današnjoj sjednici potvrdio imenovanje pet obnašatelja dužnosti prodekana FF-a. U skladu s odlukom Senata, obnašateljem dužnosti prodekana za poslovanje imenovan je doc. dr. sc. Domagoj Tončinić, o. d. prodekanice za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje imenovana je izv. prof. dr. sc. Ivana Franić, o. d. prodekana za znanost i međunarodnu suradnju imenovan je doc. dr. sc. Tin Turković, o. d. prodekana za studente imenovan je doc. dr. sc. Marko Alerić, a o. d. prodekana za organizaciju i razvoj imenovan je doc. dr. sc. Ivan Markić. Senat je imenovanje o. d. prodekana prihvatio jednoglasno.

Senat Sveučilišta u Zagrebu i rektor prof. dr. sc. Damir Boras na sjednici su istaknuli da od svih članova akademske zajednice, zaposlenika i studenata očekuju poštovanje sveučilišnih institucija, Statuta i zakona te ih pozvali da u svome radu na Sveučilištu djeluju kroz institucije sustava i da se suzdrže od izvaninstitucijskoga djelovanja, uz ostvarivanje međusobnog konstruktivnog i akademskog dijaloga”, stoji u priopćenju.