PRIMORAC NAJAVIO: Evo koliko bi mogle rasti kamate na depozite

Ministar financija Marko Primorac gostovao je na N1 televiziji gdje je rekao kako nas očekuje i “evidentno” povećanje depozitnih kamatnih stopa.

“Kamatne stope će porasti zasigurno na preko 2%, a možda i na 3% u nekim bankama”, rekao je za N1 i nastavio:

“Točno je da je ECB opredjeljenjem za podizanjem ključnih kamatnih stopa a ne primjerice povećanjem stope obvezne pričuve odlučio ići u smjeru da monetarnu kontrakciju čini kroz smanjivanje likvidnosti na tržištu kroz depozitne stope, a isto tako, na povećanje kamatnih stopa koje će smanjiti kreditnu aktivnost. U tom smislu je važno voditi računa o svima koji imaju kredite.”

Primorac je istaknuo da je još od srpnja kad je stupio na dužnost upozoravao da postoji mogućnost značajnog povećanja kamatnih stopa.

“Da odagnamo strah, važno je istaknuti da je od ukupnog portfelja kredita, dvije trećine ih je fiksirano, a od te jedne trećine preostalih, tri četvrtine se veže uz NRS, a jedna četvrtina uz EURIBOR.

Ovi vezani uz EURIBOR, tu je već došlo do porasta kamatnih stopa, a kod ovih vezanih uz NRS će doći do značajne odgode u povećanju”, objasnio je ministar.