PRIJAVILI JU ZAPOSLENICI: Ravnateljicu KB Sveti Duh optužuju za zlouporabu položaja

Zaposlenici Kliničke bolnice Sveti Duh u Zagrebu drugi put ovog mjeseca podnijeli su USKOK-u kaznenu prijavu protiv ravnateljice Ana-Marije Šimundić zbog zlouporabe položaja i ovlasti.

Izvor: Media servis

Tvrde da je donijela odluku o obustavi nabave uređaja te time nanijela šteta struci i interesima korisnika zdravstvene zaštite.

Prenosimo kaznenu prijavu:

”Radeći u svojstvu ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“ Ana-Marija Šimundić je u veljači 2022. godine, postupajući suprotno nizu odluka Upravnog vijeća Bolnice, odluka nadležnog tijela osnivača Bolnice, Grada Zagreba te odluka Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, kršeći odredbe Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh”, obustavila je postupak javne nabave hibridnog dijagnostičkog intervencijskog RTG uređaj za invazivnu neurologiju za Kliniku za neurologiju i Zavod za radiologiju Kliničke bolnice „Sveti Duh“, za čiju je nabavu Republika Hrvatska, putem osnivača, Grada Zagreba osigurala Bolnici namjenska proračunska sredstva u iznosu 7.138.000,00 kuna, a koja je Grad Zagreb ostvario putem dodatnog udjela poreza na dohodak za decentraliziranu funkciju za zdravstvo 2020. godine.

Financijska sredstva za nabavu predmetnog uređaja planirana su od strane nadležnog Upravnog vijeća Bolnice, uz suglasnost Grada Zagreba i Ministarstva zdravstva u ukupnom iznosu 9.391.250,00 kn, od čega je odlukama nadležnog Upravnog vijeća Bolnice u financijskim planovima za 2020., 2021. i 2022. godinu osigurana, uz navedena proračunska namjenska sredstva u iznosu 7.138.000,00 kuna, preostala sredstva u iznosu 2.253.250,00 kuna. Grad Zagreb i Ministarstvo zdravstva složili su se s odlukama Upravnog vijeća Bolnice o nabavi predmetnog kapitalnog medicinskog uređaja i o izvorima financiranja nabave predmetnog dijagnostičko – terapijskog uređaja.

Ravnateljica Bolnice Ana-Marija Šimundić, umjesto da sukladno obvezama iz zakona i Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u provedbi obveza vođenja rada i poslovanja Bolnice osigurava izvršenje odluka Upravnog vijeća te nadzire primjenu zakona i drugih propisa u poslovanju, donijela je odluku o obustavi nabave predmetnog uređaja iako je od iznimne važnosti za nesmetano i cjelovito izvršavanje ugovorenih programa zdravstvene zaštite Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u Mreži javne zdravstvene službe Republike Hrvatske, čime je suprotno članku 13. stavak 1. točke 12. Statuta neovlašteno utjecala na pravni položaj Bolnice u pravnom poslu čija vrijednost premašuje 150.000,00 kuna do kojeg je po Statutu ovlaštena samostalno odlučivati, pa je time onemogućila Bolnicu da poveća svoju imovinu i kvalitetu zdravstvene usluge nabavom medicinske opreme vrijednosti 7.138.000,00 kn koliko je Republika Hrvatska putem Grada Zagreba osigurala proračunska sredstva za nabavu uređaja.

Time je nanesena šteta struci i interesima korisnika zdravstvene zaštite, dok za sada nije utvrđeno na koji način je Grad Zagreb nastavio raspolagati sredstvima namiojenjenima za kupnju uređaja te jesu li utrošena protivno namjeni, pošto nisu utrošena u svrhu za koju je Grad Zagreb dobio suglasnost Ministarstva zdravstva koje je ova sredstva osiguralo prijebojem porezne obveze Grada Zagreba, pa je potrebno utvrditi i štetu za proračun Republike Hrvatske u slučaju nenamjenskog utroška sredstava”.