POTROŠAČKO KREDITIRANJE: Nova EU pravila posebno štite građane s minusima na računima

Na Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta usvojena su nova pravila o potrošačkom kreditiranju. Novim pravilima potrošačko kreditiranje prilagodit će se sveprisutnom trendu digitalizacije, a pritom će se osnažiti položaj potrošača u pravnom odnosu s bankama.

Kao izvjestitelj Kluba zastupnika EPP-a, na ovom je važnom zakonu radio hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol koji je u tekst direktive intervenirao sa 150 amandmana

“Nakon dugih i teških pregovora, na Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta (IMCO) potvrđen je tekst nove Direktive o potrošačkim kreditima. Potrošači u Hrvatskoj mogu konačno odahnuti jer se novim pravilima posebno štite građani s minusima na računima, prvenstveno prešutnim prekoračenjima. Prije dvije godine Hrvatska narodna banka istraživanjem je utvrdila da 70% potrošača s otvorenim tekućim računima na koje primaju redovna primanja, ima odobreno prekoračenje. Pri tome su više od 95% svih prekoračenja činila prešutna prekoračenja za koja, za razliku od dopuštenih prekoračenja, nisu vrijedila pravila o zaštiti potrošača. Drugim riječima, banke su mogle samovoljno ukinuti minuse i zatražiti povrat dugovanja bez pružanja mogućnosti otplate prešutnog prekoračenja”, kaže Sokol za Poslovni dnevnik i dodaje:

“Na tom tragu bio je i prijedlog Direktive koju je Europska komisija predstavila prije dvije godine. Štoviše, u slušaju ukidanja prešutnog prekoračenja prijedlog Komisije nije predviđao mogućnosti zaštite potrošača. Zato sam uložio amandmane koji sprječavaju da banke mogu bez najave i bez davanja mogućnosti obročne otplate zatražiti povrat prekoračenja od građana. Konkretno, banke će po novim pravilima morati građane unaprijed obavijestiti i o svakom planiranom smanjenju ili ukidanju prešutnog prekoračenja i ostaviti mogućnost obročne otplate u dvanaest jednakih obroka, a države članice moći će uvesti i stroža pravila o zaštiti potrošača.

Paralelno s aktivnostima koje sam provodio u Europskom parlamentu, Vlada je s bankama potpisala memorandum o prekoračenjima. Zato je bilo još važnije da u tekst direktive ugradimo pravila o zaštiti potrošača kod prekoračenja. Naime, provedba memoranduma ovisi o dobroj volji banaka. S druge strane, on vrijedi dok se zakonski ne urede pravila o prekoračenjima. Stoga je osobito važno bilo na europskoj razini obvezujućim pravilima urediti prekoračenja i osigurati da pravila iz memoranduma ne budu suprotna onima u Direktivi.

Nadalje, novim pravilima o potrošačkim kreditima predviđa se zabrana slanja nezatraženih kreditnih kartica na kućne adrese i zabrana jednostranog povećanja limita prekoračenja na računima. Učestalo se događalo da su banke na kućne adrese slale nezatražene kreditne kartice i povećavale limite dopuštenog i prešutnog prekoračenja na tekućim računima. Takva praksa štetna je za potrošače jer oni često nisu ni svjesni da je došlo do pomicanja limita i da troše sve više”, zaključio je Sokol.

Nakon što se o novim pravilima raspravi na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta, očekuje se da će se nova pravila primjenjivati od 2026.