PISMO GUVERNERU: Benčić i Grbin od Vujčića traže moratorij na prodaju dugova

Sandra Benčić (Možemo!) i Peđa Grbin (SDP) uputili su dopis guverneru Hrvatske narodne banke, Borisu Vujčiću, u kojem od njega traže da do donošenja zakona kojim će se regulirati agencije za naplatu potraživanja privremeno izmijeni Odluku o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija, tako do donošenja zakona i implemenatacije EU direktive stavi moratorij na prodaju plasmana koji proizlaze iz potrošačkih ugovora, uključujući i stambeno potrošačke ugovore o kreditu.

Dopis prenosimo u cijelosti:

“Poštovani guverneru Vujčić,

U svjetlu dva nedavna incidenta u pogledu kršenja prava na privatnost i dostojanstvo građana čiji su dugovi otkupljeni od strane agencija za naplatu potraživanja, a zbog evidentno nedostatne infrastrukture i kapaciteta EOS Matrixa i B2 Kapitala da osiguraju najviše standarde zaštite osobnih podataka građana molimo vas da razmotrite naš prijedlog da do donošenja zakona kojim će se agencije i njihovo postupanje regulirati privremeno izmijenite Odluku o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija na način da se do donošenja navedenog propisa i transponiranja Direktive (EU) 2021/2167 o pružateljima usluge servisiranja kredita i kupcima kredita stavi moratorij na prodaju plasmana koji proizlaze iz potrošačkih ugovora uključujući i stambeno potrošačke ugovore o kreditu.

Nekoliko je argumenata za ovakvu aktivnost: HNB nema nikakvu kontrolu nad pitanjem zaštite potrošača i standardima koji se primjenjuju na navedene dužnike čiji su plasmani prodani trećim osobama nakon što plasmani izađu iz okvira kreditne institucije. Međutim, HNB odobrava prodaju plasmana iznad određene vrijednosti propisane Odlukom  pri čemu mora osigurati da se primjenjuje i garancija zaštite potrošača propisana čl.150 Zakona o kreditnim institucijama, a posebno činjenice da dužnik ne smije doći u pravno ili stvarno lošiji položaj od onog u kojem je bio sa izvornim vjerovnikom kreditnom institucijom.

Činjenica je da zbog potpunog nedostatka regulacije rada agencija za naplatu potraživanja, sumnje da agencije međusobno razmjenjuju podatke, da prikupljaju podatke i o osobama koje bi mogle biti potencijalni dužnici a ne samo onim osobama koje su ugovorne strane, da u svojim bazama imaju podatke o maloljetnim osobama odnosno djeci, ozbiljno dovedena u pitanje garancija jednakog pravnog i stvarnog položaja dužnika jednom kada mu vjerovnik umjesto kreditne institucije postane agencija za naplatu potraživanja.

Prema Zakonu o kreditnim institucijama kreditna institucija je solidarno odgovorna ako dužnik dođe u pravno ili stvarno lošiji položaj kod stjecatelja. HUB se s druge strane javno ogradio od takve odgovornosti u ovim slučajevima kršenja zaštite osobnih podataka smatrajući da je sva odgovornost u trenutku kupoprodaje prešla na stjecatelja. Molim vas da se očitujete o ovom navodu jer i Odluka HNB-a propisuje solidarnu odgovornost prodavatelja za štetu koja bi potrošaču nastala zbog dovođenja u pravno ili stvarno lošiji položaj.

S obzirom da ste i Vi kao guverner i HNB odgovorni za provedbu navedene Odluke, a da je evidentno da ni Vi zbog nedostatka nadzornih mehanizama ne možete garantirati provedbu st.4.čl.5 odluke i čl.14 Odluke, te da isto ne mogu do transponiranja direktive garantirati ni kreditne institucije prodavatelji plasmana, molimo vas da Odlukom propišete moratorij na prodaju plasmana koji proizlaze iz potrošačkih ugovora.

S poštovanjem,

Sandra Benčić, predsjednica Kluba zastupnika Zeleno-lijevog bloka
Peđa Grbin, predsjednik Kluba zastupnika SDP-a”