PAPA IVAN PAVAO II: Ovo je molitva koju je molio svaki dan zbog matematike

Ovo je molitva koju je Ivan Pavao II. molio svaki dan
To mu je postala navika kad je imao 11 godina zbog problema s matematikom koje je imao u školi.

U siječnju 1980. godine, Ivan Pavao II .rekao je jednoj skupini iz Karizmatske obnove:

Bio sam tužan jer sam imao puno problema sa matematikom. Moj otac pokazao mi je u jednoj maloj knjižici himan Duhu Svetome (Veni Creator Spiritus), i rekao mi:

“ Moli ovu molitvu i vidjeti ćeš  da će ti pomoći razumjeti je ”.

Molio sam ovaj himan svaki dan sljedećih 40 godina, i vidio sam kako Duh Sveti pomaže, piše medjugorje-info.com.

Himan Duhu Svetomu

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
pohodi duše vjernika,
poteci višnjom milosti,
u grudi štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
blagodat Boga Svevišnjeg,
studenac živi, ljubav, plam
i pomazanje duhovno!

Darova sedam razdaješ,
Ti, prste desne Očeve,
od vječnog Oca obećan,
Ti puniš usta besjedom!

Zapali svjetlo u srcu,
zadahni dušu ljubavlju,
u nemoćima tjelesnim
potkrepljuj nas bez prestanka!

Dušmana od nas otjeraj
i postojani mir nam daj,
ispred nas idi, vodi nas,
da svakog zla se klonimo!

Daj Oca da upoznamo,
i Krista, Sina njegova,
i u Te Duha njihova,
da vjerujemo sveudilj!

Sva slava Ocu vječnomu,
i uskrslome Sinu mu,
sa Tješiteljem presvetim
nek bude sada i uvijeke. Amen.