PADA INFLACIJA: U rujnu su cijene u ofnosu na rujan prošle godine više 6,6 posto

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u rujnu 2023. u odnosu na rujan 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 6,6 posto.

U odnosu na kolovoz 2023. (na mjesečnoj razini), prema prvoj procjeni, u prosjeku više su za 0,4%, objavio je Državni zavod za statistiku.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za Hranu, piće i duhan iznosi 9,6%, za Usluge 6,9%, za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije 4,6% te za Energiju 3,9%.

Porast stope na mjesečnoj razini procijenjen je za komponente Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 2,4%, te Energija, za 1,5%. Istodobno je, prema prvoj procjeni, pad stope procijenjen za komponente Usluge, za 1,0%, te Hrana, piće i duhan, za 0,6%.