OTVORENO PISMO ZASTUPNICIMA ZAGREBA: Evo što im poručuje C.I.O.S. grupa na čelu s Pripuzom

Uoči sutrašnje sjednice zagrebačke Gradske skupštine C.I.O.S. grupa poslala je otvoreno pismo predsjedniku, potpredsjednicima i zastupnicima. Otvoreno pismo prenosimo u nastavku u cijelosti.

“Svima nama zajednički cilj je, duboko vjerujem i nadam se da jest, radi interesa građana Grada Zagreba i sveukupne javnosti – istina. Istina o poslovanju C.I.O.S. Grupacije i poslovnim odnosima sa brojnim partnerima, tako i Gradom Zagrebom, koji se odvijaju u skladu za zakonom i svim zakonskim propisima, uz punu otvorenost i transparentnost u poslovanju.

Obraćam vam se stoga ovim Otvorenim pismom ponukan recentnim istupima i izjavama, ponovnim medijskim objavama kako je potrebno hitno pripremiti neko posebno izvješće o poslovanju i suradnji C.I.O.S.-a sa Gradom Zagrebom. Mi vam spremno, ovim putem, dostavljamo sve podatke. I više od toga.

Želim vam bez ikakvih odlaganja iznijeti, zapravo vas podsjetiti na, javnosti dostupne, sve podatke i relevantne činjenice vezane uz poslovanje C.I.O.S. Grupacije u Gradu Zagrebu. Posebno jer se u pojedinim istupima neprimjereno i paušalno špekulira o sigurnosti i poštivanju standarda, navodnim problemima u poslovanju te se bez utvrđivanja činjeničnog stanja, tendenciozno senzacionalistički propituje usklađenost poslovanja članica. C.I.O.S. Grupacije sa ishođenim dozvolama i regulativom. Sve to, svjesni smo svi, dodatno uznemiruje javnost i građane Grada Zagreba, ali i naše poslovne partnere, kao i zaposlenike.

C.I.O.S. Grupacija i njezine tvrtke članice primjenjuju najbolje raspoložive tehnike, poštuju i provode najviše mjere sigurnosti u poslovanju. Na lokaciji Jankomir poslovanje se u cijelosti odvija prema zahtjevima iz ishođenih dozvola izdanih od strane različitih nadležnih tijela i resornih ministarstava, koja poslovanje i inspekcijski stalno nadziru.

Sukladnost poslovanja na lokaciji Jankomir sa regulatornim zahtjevima potvrđuju brojni inspekcijski nadzori: redovni, koordinirani nadzori temeljem ishođene okolišne dozvole, nadzori u slučajevima izvanrednih događaja (požara) i po anonimnim prijavama.

Upravo smo stoga, sve vas, cijenjeni gradski zastupnici, pozvali još u lipnju 2018., nakon istupa pojedinih zastupnika, da nas posjetite i osobno se, izravnim uvidom upoznate sa poslovnim aktivnostima koje CE-ZA-R obavlja na lokaciji reciklažnog centra u Jankomiru, uz našu spremnost davanja na uvid svih zapisnika o provedenim inspekcijskim nadzorima brojnih nadležnih institucija te uvidom u ugovore koje je društvo CE-ZA-R d.o.o. sklopilo sa tvrtkama Grada Zagreba, radi utvrđivanja potpunog činjeničnog stanja (poziv u prilogu). Naš poziv prihvatio je jedino zastupnik Renato Petek.

Tijekom posjeta 4. srpnja 2018., s g. Petekom smo razmijenili informacije o svim pitanjima koja nam je g. Petek postavio, a omogućen mu je izravan uvid u poslovnu dokumentaciju C.I.O.S. Grupacije, kao i u ugovore sklopljene sa tvrtkama Grada Zagreba, iako su te informacije javno dostupne. U obilasku reciklažnog centra na Jankomiru u Zagrebu, g. Peteka smo upoznali sa poslovnim aktivnostima koje CE-ZA-R d.o.o. obavlja na predmetnoj lokaciji, a pružili smo mu i nadalje ponudili svu podršku da na temelju činjenica zaštiti i unaprijedi interese građana i Grada Zagreba. U prilogu ovog dopisa dostavljamo vam mail korespondenciju sa zastupnicima g. Petekom i g. Tomislavom Tomaševićem iz 2018. godine kojem smo poseban poziv uputili još u travnju 2018., ali dolazak g. Tomaševića nije nikad realiziran uz opravdanje zauzetosti s obvezama.

Smeta li nekom i zašto C.I.O.S. Grupacija u Zagrebu? Pitanje je koje glasno postavljam, posebno zbog podataka, činjenica i informacija koje iznosim u nastavku.

Poslovni odnos C.I.O.S. Grupacije sa Gradom Zagrebom i Zagrebačkim holdingom

Niti pola postotnog poena. Točno ste pročitali. U ukupnim godišnjim prihodima C.I.O.S. Grupacije od 2014. do 2020. (uključujući procjenu do kraja ove godine) ukupni prihodi ostvareni temeljem poslovne suradnje sa Gradom Zagrebom i Zagrebačkim holdingom čine 0,46%! Slušajući pojedince i čitajući pojedine medije, stječe se dojam kako je riječ o iznimno velikom i za poslovanje C.I.O.S. Grupacije iznimno značajnom, čak i presudnom prihodu, no on je, kao što se i sami možete uvjeriti u Tablici 1., zapravo minoran i može se svesti na statističku pogrešku.

Još jedan vrlo važan podatak. C.I.O.S. Grupacija djeluje od 1991. godine. Na reciklažnom centru Jankomir posluje od 2005. Poslovna suradnja članica C.I.O.S. Grupacije sa Gradom Zagrebom i Zagrebačkim holdingom započela je tek krajem 2013. godine. Iste godine stupa na snagu novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom, usklađen sa EU direktivama, jer je te 2013. godine Hrvatska ušla u EU. Prihodi od suradnje sa Gradom Zagrebom i Zagrebačkim holdingom bilježe se prvi put u 2014. godini.

Od 1991. godine na raznim lokacijama C.I.O.S. Grupacije nije bilo požara. U gotovo deset (10) godina poslovanja, od 2005. do 2014., na lokaciji reciklažnog centra u Jankomiru nisu se događali nikakvi incidenti niti požari. Požari se počinju događati tek nakon uspostavljanja suradnje C.I.O.S. Grupacije sa Gradom Zagrebom i Zagrebačkim holdingom, što je vidljivo iz podataka iz Tablice 1.

Konkretno, prvi požar bilježi se 14. travnja 2014., i to nakon što je u medijima objavljena obavijest o javnoj raspravi o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje CE-ZA-R-a na predmetnoj lokaciji, a javna rasprava trebala je započeti 16. travnja iste godine.

U dokumentu Studije o utjecaju na okoliš iz listopada 2004., na koju su pojedini aktivisti, točnije „gradonačelnik svemira“ nedavno podsjetili, citirali su njezin dio da je mogućnost nastanka požara no ovakvim objektima vrlo mala i da je C.I.O.S. gorio tek 2014., 2015., 2017., 2018. i 2020. godine. Tek početkom poslovnih odnosa C.I.O.S. Grupacije sa Gradom Zagrebom pojavljuje se učestalost požara, uz neobične okolnosti njihovog nastanaka. Požari, koji su krenuli 2014. godine, izbijaju u pravilu kad se na lokaciji ne obavljaju redovne poslovne aktivnosti, većinom u neradne dane i uz neposredni rub ograde skladišta, što je apsolutno budilo opravdanu sumnju koja je i potvrđena 2018. godine.

Točnije, 9. lipnja 2018. nadzornom kamerom na lokaciji Jankomir snimljen je dim s vanjske strane ograde skladišta nemetala, čime je nedvosmisleno potvrđeno da je izvor tog požara bio izvan skladišta. Video zapis nadzorne kamere dostupan je na linku: łlttp://www.cios.f r/video/VicleoZapisNadzurneKnmere.łvI34. Molimo pregledajte.

PU Zagrebačka je 11. lipnja 2018. objavila kako je očevidom utvrđeno da je požar namjerno izazvan te da policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje.

Nakon svakog požara nadležne institucije su provodile inspekcijske nadzore na lokaciji. Provedeni nadzori rezultirali su zapisnicima u kojima su nadležne institucije dale rezultate provedenog nadzora, a u određenim slučajevima propisane su i mjere privremene zabrane zaprimanja i skladištenja novih količina otpada te obrade i oporabe otpada do završetka sanacije opožarenog područja.

Nakon požara u travnju 2014. te u lipnju 2018. djelatnici MUP-a RH obavili su očevide radi utvrđivanja okolnosti i uzroka nastanka požara, ali do danas nismo zaprimili informaciju sa službenim rezultatima istražnih radnji. Na zahtjev iz prosinca 2014. za dostavljanjem obavijesti o poduzetim radnjama kao i zahtjevom za uvid u kazneni predmet županijskog državnog odvjetništva, upućen nam je odgovor da su izvidi još uvijek u tijeku te da u predmetu još uvijek nije donesena konačna odluka.

Dodatno vas želimo izvijestiti da su u posljednjih 15 godina reviziju godišnjih financijskih izvještaja C.I.O.S. Grupacije obavljale renomirane svjetske revizorske kuće iz grupe The Big 4 (Velike četvorke), konkretno Deloitte i Ernst & Young.

Za razumijevanje cjelokupnog odnosa, podsjećam kako je poslovna suradnja članica C.I.O.S. Grupacije sa Gradom Zagrebom i Zagrebačkim holdingom započela krajem 2013. godine. U listopadu 2013. nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je rješenje kojim se, temeljem novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu u srpnju 2013., zabranjuje odlaganje svih vrsta otpada na odlagalìšte Jakuševec, osim miješanog komunalnog otpada. Inspekcija resornog Ministarstva izlazi na teren radi otpada koji se od listopada 2013. nagomilava na ulicama Zagreba, a u studenom 2013., pozivom na članak 244. Zakona o zaštiti okoliša, nalaže mjeru uklanjanja otpada sa ulica jer je riječ o „neposrednoj opasnosti za život i zdravlje ljudi i okoliš“. Naloženo je uklanjanje otpada u roku 5 dana. U prilogu vam dostavljamo nekoliko fotografija iz listopada i studenog 2013. koje zorno dočaravaju kaotičnu situaciju otpadom zatrpanih ulica Grada Zagreba te Inspekcijski zapisnik Ministarstva zaštite okoliša i prirode iz studenog 2013. sa pripadajućim Rješenjem o uklapanju otpada sa ulica.

Predstavnici Grada i ZG Holdinga, koji nisu uspjeli riješiti problem otpadom zatrpanih gradskih ulica sa komunalnim društvima u okruženju, obraćaju se C.I.O.S. Grupaciji koja je na području Zagreba jedina raspolagala svim potrebnim dozvolama, resursima i raspoloživim kapacitetima za obradu glomaznog otpada u skladu sa zakonom. Zagrebački holding, u prosincu 2013. godine i nakon provedenog pregovaračkog postupka, sa članicama C.I.O.S. Grupacije ugovara preuzimanje i obradu glomaznog otpada, čime je riješen problem otpadom zatrpanih zagrebačkih ulica, u cijelosti u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi, kao i odredbama novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Zakonom je, podsjećam, propisano da se otpad ne smije odlagati bez obrade, nego se prije odlaganja mora prethodno obraditi. Praksa u Gradu Zagrebu do Rješenja Ministarstva u listopadu 2013. bila je upravo odlaganje glomaznog otpada.

U isto vrijeme, društvo CE-ZA-R istu uslugu obrade glomaznog otpada pruža i drugim pravnim osobama, i to po značajnije višoj cijeni u odnosu na cijenu ugovorenu sa Zagrebačkim holdingom. Točnije, Holding je za tu uslugu CE-ZA-R-u plaćao 520 kn/t, dok je primjerice istovremeno MUP plaćao tu uslugu 2.000 kn/I, a Komunalac Samobor 950 kn/t. Upravo taj posao sa Gradom Zagrebom je postao sudski predmet „Agram“, u kojem je prvotna verzija optužnice doživjela brojne značajne izmjene i sada egzistira treća, sadržajno jako izmijenjena inačica. Više se ne spominje navodna materijalna dobit društva CE-ZA-R na štetu Zagrebačkog Holdinga, jer je temeljem nalaza sudskog vještaka, preinačena u navodno kazneno djelo vlasnika društva (time društvo CE-ZA-R više nije okrivljenik) za neimovinsku korist tj. poticanje na trgovanje utjecajem radi dobivanja posla. A upravo je za taj posao sudski vještak, imenovan od USKOK-a, utvrdio da je realiziran po cijeni ispod tržišne i bez imovinske koristi odnosno bez štete za Zagrebački holding!

Unatoč činjenici da je i sam USKOK odustao od optužnice za štetu za Zagrebački holding, a s obzirom da zastupnik Petek u svojim istupima učestalo spominje štetu Gradu Zagrebu po ugovoru iz 2013., ovdje još jednom ukazujemo na gornju činjenicu.

Poslovanje na lokaciji Jankomir sa svim ishođenim dozvolama i u skladu sa regulativom

Reciklažni centar C.I.O.S. Grupacije na Jankomiru u Zagrebu operativno je aktivan od 2005. godine, a u njega je početno uloženo 30 milijuna EUR-a. Svečanosti otvaranja nazočili su tadašnji ministar gospodarstva Branko Vukelić i gradonačelnik Milan Bandić te tadašnji ministar trgovine njemačke savezne pokrajine Baden-Württemberg. Medu uzvanicima bili su i predstavnici svih tadašnjih parlamentarnih stranaka u RH.

Tada, sve do studenoga 2017. većinski vlasnik C.I.O.S. Grupacije bila je njemačka Scholz grupa.

Od početka rada reciklažni centar Jankomir posjeduje sve potrebne dozvole za sakupljanje, skladištenje i obradu različitih vrsta otpada. Dozvole su izdane od nadležnih tijela te resornog Ministarstva, sve temeljem prethodno ishođenog Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš izdanog od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u ožujku 2005. Rješenje o okolišnoj dozvoli, sukladno propisima, izdano je u travnju 2015. od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, čime se potvrđuje primjena najboljih raspoloživih tehnika, sustav upravljanja okolišem te su jasno propisane mjere za praćenje emisija u okoliš, uključujući mjerenja emisija u zrak sa uređaja za loženje i otprašivaća mlina na lokaciji, kao i kontrolu potpune usklađenosti s propisanim GVE onečišćujućih tvari u zrak.

Poslovanje C.I.O.S. Grupacije na lokaciji Jankomir u cijelosti se odvija prema zahtjevima iz ishođenih dozvola izdanih od strane različitih nadležnih tijela i nadležnih ministarstava, kao i važećih zakonskih propisa.

Sukladnost poslovanja C.I.O.S. Grupacije na lokaciji Jankomir sa regulatornim zahtjevima potvrđuju brojni inspekcijski nadzori: redovni, koordinirani nadzori temeljem ishođene okolišne dozvole, nadzori u slučajevima izvanrednih događaja (požara) i po anonimnim prijavama.

Tablica 2. sadrži pregled izdvojenih inspekcijskih nadzora obavljenih od strane određenih nadzornih tijela na lokaciji Jankomir, od prvog požara 2014. godine do danas, o usklađenosti poslovanja sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o održivom gospodarenja otpadom, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o vodama, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o privatnoj zaštiti te drugih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona.

U tablicu nisu uvršteni očevidi djelatnika MUP-a RH na lokaciji nakon požara, jer za te očevide nikad nismo dobili zapisnike.

Dakle, razvidno je da su inspekcije stalne i cjelovito prate i nadziru sve poslovne procese, a po učestalosti njihovih aktivnosti može se zaključiti kako je proteklih gotovo sedam godina gotovo mjesečno obavljan neki od inspekcijskih nadzora. A ovdje čak nismo niti dali pregled svih nadzora, samo onih koje smo smatrali bitnijima u kontekstu ovog Otvorenog pisma.

Ispravnost i integritet proizvodnih i drugih procesa certificiran je i u skladu sa uvedenim integriranim sustavima upravljanja, prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SCC, što potvrđuju redovni auditi provedeni od strane ovlaštenih certifikacijskih kuća. Dokumentirano se prate svi aspekti okoliša i razvijaju programi smanjivanja negativnih utjecaja na okoliš na najmanju moguću mjeru.

Poštovani gradski zastupnici Gradske skupštine Grada Zagreba,

djelatnost kojim se C.I.O.S. Grupacija bavi nije izuzeta od mogućnosti nastanka požara, kao ni brojne druge gospodarske i proizvodne djelatnosti. Poduzeli smo, a i dalje ćemo poduzimati, sve mjere s ciljem da do nastanka požara ne dođe ili da se mogućnost njihovog događanja svede na najmanju moguću razinu, vodeći računa o zaštiti okoliša i zdravlju ljudi, kako vlastitih djelatnika tako i okolnog stanovništva. No, još uvijek nemamo načina boriti se protiv raznih interesnih skupina koje poduzimaju različite aktivnosti i obmanjuju javnost radi ispunjenja vlastitih ciljeva, a u tom kontekstu i protiv piromana.

S obzirom da su okolnosti nastanka svih požara vrlo slične te da je nedvojbeno vidljiva veza između termina nastanka požara i događanja na političkoj sceni (izbori 2014. te 2017. godine) koje dodatno koreliraju sa političkim zahtjevima i kritikama usmjerenim prema Gradu Zagrebu i njegovim institucijama, dana 18. lipnja 2018. C.I.O.S. d.o.o. je podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja za izazivanje opasnosti za imovinu većeg opsega. Do danas nismo dobili ikakvu povratnu informaciju na podnijetu kaznenu prijavu.

Šokirani smo i s gnušanjem odbacujemo insinuacije koje su se pojavile u javnom prostoru da sami, radi ostvarenje neke navodne dobiti, podmećemo požare. Želim naglasiti da C.I.O.S. Grupacija nikad nije naplatila naknadu štete od osiguravajućih kuća, što je kod pojedinaca bila glavna špekulacija o mogućem razlogu za učestale požare. Iako je riječ o zanemarivoj količini nastalog opožarenog materijala u odnosu na ukupno zaprimljenu količinu otpada na lokaciju Jankomir (0,2%), trošak zbrinjavanja opožarenog materijala daleko je veći od troškova redovitih procesa obrade otpada na lokaciji radi plasmana dobivenih sirovina i zbrinjavanja ostataka iz procesa obrade.

Upravo zbog svega navedenog, pozdravljamo inicijativu zastupnika Renata Peteka da se od nadležnih institucija zatraže službeni rezultati očevida i pokrenutih istraga, kako bi se konačno utvrdilo tko u stvari stoji iza (podmetanja) učestalih požara na Jankomiru.

Učestalost požara na lokaciji Jankomir je upitna, ali naše zakonito poslovanje nije upitno. Ono je brojnim inspekcijskim nadzorima utvrđeno usklađenim sa ishođenim dozvolama i međunarodnim normama smatramo te potvrđeno kroz brojne inspekcijske zapisnike različitih nadzornih tijela nadležnih institucija u gotovo 30 godina poslovanja C.I.O.S. Grupacije i skoro 10 godina poslovanja na lokaciji Jankomir.

Koristim ovu prigodu da zastupniku Peteku ukažem, nastavno na njegove izjave o „očitim velikim problemima Jakuševca, kojim također upravlja jedna treća tvrtka iz Grupacije“ da članica Grupacije EKO-FLOR PLUS d.o.o., kao tek jedna od četiri članice zajednice ponuditelja, obavlja poslove na tijelu odlagališta Prudinec-Jakuševec, a prošlogodišnji požar je nastao na potpuno drugoj lokaciji – lokaciji za skladištenje glomaznog otpada kojim upravlja Zagrebački holding, Podružnica Čistoća, tako da poslovi EKO-FLOR PLUS d.o.o. ni na koji način nisu povezani sa prošlogodišnjim požarom kojeg u kontekstu poslovanja Grada Zagreba sa C.I.O.S. Grupacijom spominje zastupnik Petek.

Vjerodostojno i objektivno informiranje javnosti o C.I.O.S. Grupaciji

Razumijemo želju zastupnika u Gradskoj skupštini da se bore za svoje političke ciljeve, ali tu borbu podržavamo samo, kada je o nama riječ, s iznošenjem provjerenih činjenica.

Svjedoci smo i da se pojedini zastupnici u svojim medijskim nastupima i aktivnostima ne drže činjenica niti službenih i javno vrlo dostupnih podataka, nego radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva i glasova birača, za masovnu uporabu, namjerno u javnost plasiraju ne samo neprovjerene informacije nego i nelogične konstrukcije i insinuacije. Svjesni smo i da će toga biti sve više znajući kako se za nepunih 8 mjeseci održavaju lokalni izbori.

Ponavljam – tvrtke članice C.I.O.S. Grupacije posluju u skladu sa svim važećim propisima RH i sukladno ishođenim dozvolama.

Želeći vam detaljnije približiti djelovanje C.I.O.S. Grupacije, u prilogu ovog dopisa dostavljamo vam sažetu prezentaciju o C.I.O.S. Grupaciji, najvećoj hrvatskoj privatnoj grupi u gospodarenju otpadom i vodećoj u regiji, koja sa ukupno preko 1.200 svojih djelatnika od čega gotovo 1.000 u Hrvatskoj, na 60 lokacija reciklažnih centara, ubrzo punih 30 godina strateški gradi i razvija svoje poslovanje primjenjujući najbolja europska iskustva na načelima kružnog gospodarstva.

Bit će, vjerujem, prilike i da vam pobliže jednom prilikom iznesem brojne podatke o ukupnim ulaganjima, povezanosti s lokalnom zajednicom, podrškom projektima društvene odgovornosti, brojnim sponzorstvima i donacijama. Zadržat ću se na podatku da je prosječna isplaćena plaća djelatnika Grupacije u Zagrebu veća od zagrebačkog prosjeka i za srpanj 2020. iznosi 8.261,67 kn te da Grupacija uredno godišnje uplaćuje više od 100 milijuna kuna u proračun Grada Zagreba i Republike Hrvatske temeljem poreza i doprinosa.

Uvažavajući političke ciljeve, apeliram i na vašu odgovornost i principijelnost, te da prije iznošenja teza i informacija provjerite „bombastične“ odnosno senzacionalističke informacije sa stručnjacima i nadležnim institucijama. Slobodno informacije zatražite od nas.

Neprovjerene, olako izgovorene informacije, traju nekoliko trenutaka, to popodne, dan… A njihove posljedice imaju utjecaja na naš rad, poslovne partnere, ugled i dobar glas članica C.I.O.S. Grupacije, čijih gotovo 1.000 zaposlenika u Hrvatskoj nastavlja, i nakon takvih istupa, obavljati svoje svakodnevne radne aktivnosti.

Uvjereni smo da je objava vjerodostojnih i provjerenih informacija u interesu sveukupne javnosti, a naročito u interesu vas koji, kao zastupnici u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, branite interese građana Zagreba i gospodarskih subjekata koji djeluju na području Grada.

Posjetite nas! Pitajte sve što vas zanima. Uvjerite se sami u sve izneseno. Poziv upućen svim gradskim zastupnicima u lipnju 2018. ponavljam i smatrajte ga otvorenim i trajnim”, stoji u otvorenom pismu predsjednika Uprave C.I.O.S. grupe Petar Pripuz.

Komentiraj