OTVORENO PISMO: Udruga Franak piše predsjedniku Vrhovnog suda – evo zašto

Iz Udruge Franak kažu da je nužno, i žurno potrebno, da se VSRH oglasi po pitanju obeštećenja za konvertirane kredite te podsjećaju da je od konverzije prošlo već 6 godina, kako je ništetnost valutne klauzule CHF pravomoćna već 4 godine, i da sve to vrijeme potrošači nemaju konačnu odluku o svojim pravima.

Njihovo pismo donosimo u cijelosti:

Poštovani predsjedniče Vrhovnog suda RH,

poštovani predsjedniče Građanskog odjela Vrhovnog suda RH,

ovim otvorenim pismom, punih 9 godina nakon presude Trgovačkog suda p-1401/2012 u slučaju franak, molimo Vas da informirate javnost o dinamici i načinu rješavanja pitanja prava na obeštećenje potrošača koji su konvertirali kredite s valutnom klauzulom CHF u kredite s valutnom klauzulom EURO tijekom 2015. i 2016. godine na temelju ZIDZPK 102/15.

Prošla su već puna dva mjeseca otkad se Sud EU proglasio nenadležnim za to pitanje, jer su temeljni CHF ugovori ugovoreni prije pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, čime je loptica vraćena na Vrhovni sud RH koji više ne može izbjeći donošenje odluke o pravima potrošača s konvertiranim kreditima.

Naglašavamo da su prethodno donesene dvije revizije VSRH, Rev-2868/18, Rev-18/2018 i jedan neprihvaćen zahtjev za reviziju Revd-1805/20, u kojima su vijeća VSRH identično potvrdila da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravni interes:

1. Utvrđivati ništetnost iz temeljnih ugovora.

2. Utvrđivati kondemnatorne zahtjeve za utvrđenje obeštećenja.

No, unatoč nedvojbenim revizijama nakon toga nije uslijedila niti jedna odluka VSRH kojom bi se utvrdilo da su konkretni kondemnatorni zahtjevi potvrđeni sudskim vještačenjima utemeljeni, proveden je ogledni postupak kojim nije odlučeno ništa bitno te je konačno sve to završilo na Sudu EU koji također nije odlučio o pravima hrvatskih potrošača na kodemnatorne tužbene zahtjeve.

U lipnju 2023. nastupa zastara potraživanja za pojedinačne tužbe na temelju kolektivne presude u slučaju franak.

Mnoštvo je dopuštenja za reviziju koja čekaju na odluku o dopuštenju, a tiču se konvertiranih kredita.

Na portalu sudske prakse ništa se nije pomaknulo s mjesta, i javnost nema uvid u to da se nešto pokreće na Vrhovnom sudu RH nakon prekida postupaka uslijed nedavno završenog postupka C-567/20 na Sudu EU.

Stoga, molimo da informirate javnost, ali prije svega nesretne ljude koji su konverzijom ušli u pravnu nesigurnost koju nisu zaslužili, a kojih je dosad čak 20.000 na temelju revizija Rev-2868/18 i Rev-18/18 podiglo svoje pojedinačne tužbe na koje apsolutno imaju pravo na temelju stava dvaju vijeća Vrhovnog suda RH, o sljedećem:

1. Kada možemo očekivati odluku o pravima potrošača s konvertiranim kreditima na obeštećenje, u kojem mjesecu 2022. godine?

2. Kako ćete riješiti pravne dvojbe, pravnim shvaćanjem ili ćete prepustiti tijek događanja pojedinačnim vijećima koja mogu donositi opet različite odluke?

3. Hoćete li, kao što ste to učinili za ovršne postupke, zaključkom sa sastanka Građanskog odjela VSRH i predsjednika županijskih sudova unaprijed zacrtati smjer u kojem ćete riješiti odnosnu problematiku?

Uistinu je nužno, i žurno potrebno, da se VSRH oglasi po pitanju kondemnatornih zahtjeva iz konvertiranih kredita. Podsjećamo da je od konverzije prošlo već 6 godina, da je ništetnost valutne klauzule CHF pravomoćna već 4 godine, i da sve to vrijeme potrošači nemaju konačnu odluku o svojim pravima.

Ujedno u prilogu ovoga pisma dostavljamo službeni prijevod sudskog tumača za francuski jezik presude Suda EU C-655/20, koja sadrži izuzetno važne izreke Suda EU koje se tiču ugovora o kreditu s ništetnim promjenjivim kamatnim stopama, kakvi su svi krediti s valutnom klauzulom CHF, ali i gotovo svi potrošački krediti u eurima i kunama koji su ugovoreni s promjenjivim kamatnim stopama prije 10. siječnja 2013., jer dotad su banke u pravilu ugovarale neodredive promjenjive kamatne stope koje se mijenjaju odlukama banaka, bez ugovorenih parametara i razdoblja promjena. Naime, presudu C-655/20 iz nepoznatih razloga Sud EU nije objavio u hrvatskom prijevodu, pa smo prijevod zatražili i dobili od sudskog tumača za francuski jezik.

U bitnome, Sud EU presudom C-655/20 izriče:

1. Što je dužnost nacionalnog suda u odnosu na potrošača ukoliko utvrdi ništetnost promjenjive kamatne stope, pa tako Sud EU utvrđuje da se potrošaču moraju ponuditi dvije opcije, a potrošač onda bira opciju koja njemu odgovara:

a) Ništetnost ugovora.

b) Zamjena ništetne odredbe dispozitivnom odredbom nacionalnog prava.

2. Da se u slučaju zamjene ništetne odredbe valjanom odredbom ta zamjena mora provesti od početka ugovornog odnosa, a ne od dana konverzije kao što je to slučaj u konvertiranim CHF kreditima.

Molimo da priopćenjem informirate javnost o koracima koje će VSRH poduzeti kako bi konačno bilo razriješeno pitanje prava potrošača nakon konverzije, uz najavu donošenja konačne odluke, a bili bismo zadovoljni kada bi se znao barem mjesec u kojemu će odluka biti donesena, kao i predmet po kojemu će se raditi i način rješenja – pravno shvaćanje ili pojedinačna revizija koja neće biti pravno shvaćanje, što bi ponovno dovelo potrošače u neizvjesnost.

Mi čekamo već predugo, i vrijeme nam curi, neki ljudi nisu dočekali za života konačna rješenja, nego su prepustili potomcima da nastave tamo gdje su oni stali. Želimo da bude što manje takvih slučajeva ubuduće,  a to se može postići samo žurnim rješenjem problema koji dozrijeva već predugo.

Zahvaljujemo na javnosti Vašeg rada!

Srdačan pozdrav!

Voditeljica ureda Udruge Franak

Sandra Žiga