ODVJETNIK FRAN OLUJIĆ: O kazni koju bi mogao dobiti Banožić još je rano govoriti

Gostujući u programu U mreži Prvog udvjetnik Fran Olujić istaknuo je da je još prerano govoriti o tome koliku kaznu bi Banožić mogao dobiti jer nije do kraja utvrđena kvalifikacija toga kaznenog djela, radi li se ilil ne o nehaju.

Banožić je prijavljen za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom iz nehaja. Odvjetnik Fran Olujić kazao je pak da kvalifikacija oko toga hoće li se raditi zaista o kaznenom djelu iz nehaja ili namjeri nije još do kraja utvrđena.

– Policijska uprava vukovarsko-srijemska je u priopćenju za javnost izvijestila da podnosi kaznenu prijavu zbog kaznenog djela izazivanja nesreće iz članka 227 Kaznenog zakona. U slučaju smrtnih posljedica, kao što je ovdje slučaj, zakonodavac je predvidio dvije situacije – ako je riječ o nehaju onda je predviđena kazna od jedne do osam godina zatvora, a ako se ne radi o nehaju, predviđena kazna je od 3 do 15 godina zatvora, kazao je U mreži Prvog Olujić i napomenuo da su za takva kaznena djela nadležni županijski a ne općinski sudovi.

– Teško je prognozirati kako će se stvari razvijati, jer to ovisi o nizu faktora. za očekivati je da će državno odvjetništvo i formalno pokrenuti istragu. Od tog trenutka tek i počinje kazneni postupak protiv Banožića. U toj istrazi će biti potrebno provesti prometno vještačenje. O tom vještačenju, ali eventualno i o drugim vrstama vještačenja, jer u obzir dolazi i meteorološko vještačenje, jer se tvrdi kako je bila magla, kazao je među ostalim Olujić.

Istaknuo je da o tome, ali i drugim faktorima ovisi hoće li u kvalifikaciji kaznenog djela biti nehaj ili pak neće.Preuranjeno je govoriti o tome koliko bi godina zatvora mogao dobiti Banožić. Tvrdi da ima opcija da niti ne mora ići u zatvor ako se utvrdi da je riječ o “djelu iz nehaja”. Dodao je kako je bitno je li osoba recidivist ili nije. Za očekivati je da nema puno prekršaja, upravo zato jer je posljednjih godina bio ministar i uglavnom su ga vozili, rekao je Olujić. Pojašnjava kako su moguće zatvorska kazna, uvjetna kazna ili pak pod određenim uvjetima rad za opće dobro na slobodi.

Istaknuo je da ga teške tjelesne ozljede neće osloboditi od odgovornosti niti bi mu u značajnoj mjeri zbog toga bila smanjena kazna.