ODLUKA VEM-A ZAKONITA: Zaključak – potpisuje se Ugovor o koncesiji s društvom Top Radio

Nakon mnogo bure u nekim medijima Vijeće za elektroničke medije donijelo je zaključak da se s društvom TOP RADIO d.o.o. potpiše Ugovor o koncesiji.

Na stranicama VEM.a stoji:

Vijeće za elektroničke medije temeljem čl. 69. Zakona o elektroničkim medijima na 35-21 sjednici održanoj 15. rujna 2021., sa pet glasova za i dva glasa protiv donijelo je zaključak kojim se stručnim službama i tijelima Agencije za elektroničke medije nalaže provođenje svih potrebnih postupaka temeljem Zakona o elektroničkim medijima i podzakonskih akata kako bi se s trgovačkim društvom TOP RADIO d.o.o., kao najpovoljnijim ponuditeljem za koncesiju za koncesijsko područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije, potpisao Ugovor o koncesiji.

Na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 5/21 za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije (Z-ZG2) kao najpovoljniji ponuditelj izabrano je trgovačko društvo TOP RADIO d.o.o. iz Zagreba. Nakon donošenja predmetne odluke postale su poznate činjenice koje u vrijeme donošenja odluke nisu bile poznate Vijeću.

Zbog toga je Vijeće zatražilo od stručnih službi Agencije dodatne provjere vezano uz ponudu TOP RADIO d.o.o., a prvenstveno vezano uz poslovni prostor ponuditelja u ulici Junija Palmotića 7. Isto tako, od ponuditelja su zatražena pojašnjenja koja je on dao u pisanom i usmenom obliku, te su izvršene provjere i kod državnih tijela i tijela s javnim ovlastima.

Vijeće smatra da postoje prostorni uvjeti za obavljanje radijske djelatnosti, a što je potvrdio i HAKOM u svojem Zapisniku o obavljenom tehničkom pregledu od 2. rujna 2021., obavljenim na lokaciji ponuditelja Avenija Većeslava Holjevca 29.

Jednako tako, Vijeće je primilo na znanje i rješenja Upravnog suda u Zagrebu kojim rješenjima su odbijeni prijedlozi više tužitelja za odgodu izvršenja donesene odluke Vijeća o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Nakon provedenih dodatnih izvida, Vijeće je steklo uvjerenje da je odluka pravilna i zakonita u cijelosti, te da utvrđenje je li ili nije ugovor za poslovni prostor u Ulici Junija Palmotića 7 raskinut, nije važno ni odlučujuće za odluku Vijeća, obzirom da je nesporno utvrđeno kako odabrani ponuditelj ima prostorne uvjete za obavljanje radijske djelatnosti.

Predsjednik Vijeća Josip Popovac i zamjenik predsjednika Robert Tomljenović glasovali su protiv ovoga zaključka te su imali izdvojena mišljenja koja će biti objavljena u zapisniku.