ODLAZAK CIJENJENOG PROFESORA: Preminuo Josip Kregar u 67. godini

Josip Kregar, sveučilišni profesor, nekadašnji saborski zastupnik i bivši dekan Pravnog fakulteta, preminuo je u dobi od 67 godina.

Bio je gostujući nastavnik na Sveučilištu u Grazu 1992. i Sveučilištu Yale u Sjedinjenim Državama, a predavao je i na poslijediplomskom studiju ljubljanskog Fakulteta za sociologiju, društvene znanosti i novinarstvo.

U zvanje redovitog profesora izabran je 2001. godine.

U dva je mandata od 2005. do 2009. godine obnašao dužnost dekana Pravnog fakulteta u Zagrebu te je bio član Rektorskog kolegija.

Četiri godine bio je na čelu udruge Transparency International Hrvatske.

U Sabor je ušao 2011. godine, kao nezavisni zastupnik izabran s koalicijske liste SDP-a. Tijekom mandata prešao je u stranku Ive Josipovića Naprijed Hrvatska.

Bavio se problemima lokalne uprave i samouprave, korupcije, sukoba interesa i ljudskih prava.

Autor je i koautor u više od stotinu objavljenih radova. Autor je i prijedloga većeg broja zakona, nacionalnog programa suzbijanja korupcije (2001. i 2006. godine) te strategije reforme javne uprave (2002. godine).

 

Komentiraj