ODBITAK PRETPOREZA: Važna promjena za sve koji PDV obračunavaju po izdanim računima

Obveznicima poreza na dodanu vrijednost koji ga obračunavaju prema izdanim računima od 1. prosinca 2022. godine mijenjaju se pravila o odbitku pretporeza.

Oni će moći odbijati PDV s ulaznih računa dobavljača koji prema vlastitom izboru obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama tek nakon što plate taj ulazni račun. Za obveznike PDV-a koji PDV obračunavaju po naplaćenim naknadama nema promjena. Oni utvrđuju poreznu obvezu po računima koje su naplatili od kupaca i pravo na pretporez ostvaruju po računima koje su platili svojim dobavljačima, neovisno o tome u kojem je poreznom režimu dobavljač, piše Lider.

Promjena prava na odbitak pretporeza za obveznike PDV-a koji primjenjuju tzv. redovni postupak oporezivanja i obračunavaju PDV-a prema izdanim računima uslijedila je nakon presude Suda Europske unije, koji je odlučivao u predmetu o pravu na odbitak pretporeza njemačkog poduzetnika.

Za obveznike PDV-a koji PDV obračunavaju po naplaćenim naknadama nema promjena.