OD UTORKA JEFTINIJA SVA GORIVA: Ovo su nove cijene benzina, dizela…

Od ponoći pa iduća dva tjedna na snazi će biti nove niže cijene goriva.

”Na telefonskoj sjednici Vlade donesena je Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l (0,94 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l (0,59 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike”, priopćili su iz Vlade i naveli nove cijene:
Nove cijene iznosit će:

· 1,46 EUR/l (11,00 kn/l) za benzinsko gorivo (smanjenje 0,05 EUR/l)

· 1,56 EUR/l (11,75 kn/l) za dizelsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR/l)

· 1,02 EUR/l (7,69 kn/l) za plavi dizel (smanjenje 0,03 EUR/l)

· 1,22 EUR/kg (9,19 kn/kg) UNP za spremnike (smanjenje 0,02 EUR/kg)

· 1,79 EUR/kg (13,49 kn/kg) UNP za boce (smanjenje 0,01 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

· 1,59 EUR/l (11,98 kn/l) za benzinsko gorivo

· 1,71 EUR/l (12,88 kn/l) za dizelsko gorivo

· 1,11 EUR/l (8,36 kn/l) za plavi dizel

· 1,47 EUR/kg (11,08 kn/kg) UNP za spremnike

· 2,10 EUR/kg (15,82 kn/kg) UNP za boce

Donesena je i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju. Radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, Vlada je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje, a tijekom 2023. u četrnaest navrata.

S obzirom da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se, radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 24. listopada do 6. studenog 2023., i to za 56,31 eura na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina, 0,0231 eura po litri dizelskog goriva.