OBJAVLJENI DETALJI: Upute za održavanje ljetnog roka državne mature

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa.

Upute su izrađene u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

S epidemiološkog stajališta ispite državne mature preporučljivo je organizirati na način da se pisanje A i B razine ispita odvoji u zasebne dane kako bi se smanjio broj pristupnika (učenika ili kandidata) koji u istom terminu (danu) dolaze u ustanove. Na taj će se način rasteretiti javni prijevoz, omogućiti održavanje veće distance (2 m razmaka) te organizacija polaganja ispita u izdvojenom prostoru za veći broj pristupnika (vidjeti dalje u tekstu).Predlaže se da se veći ispiti organiziraju tako da se u jednom danu održava jedan ispit (ili dio ispita, test ili esej, ako se radi o ispitu hrvatskog jezika) kako bi se mogla provesti primjerena higijena prostorija i provjetravanje te osigurati dovoljno vremena za ulazak i izlazak pristupnika iz ustanove uz održavanje razmaka od 2 metra.

Pristup državnoj maturi u trenutnoj epidemiološkoj situaciji

Tijekom epidemije koronavirusa državnoj maturi može pristupiti isključivo pristupnik koji ne pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti, a koja se može očitovati sljedećim simptomima: povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.

Osim toga, državnoj maturi ne može pristupiti pristupnik kojemu je izrečena mjera samoizolacije te kod kojeg je utvrđena zaraza COVID-19.

Pristupnicima kojima će se uskratiti polaganje državne mature iz bilo kojeg od ta dva razloga treba omogućiti polaganje u drugom terminu prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ispitni prostor i dolazak pristupnika

Mjesto održavanja državne mature i pripadajuće prostorije potrebno je prije dolaska temeljito oprati i ako je moguće dezinficirati, uključujući i sanitarne prostorije. Neposredno prije dolaska kandidata preporučuje se provjetravanje prostorija (ulazak i cirkulacija svježeg zraka u trajanju od najmanje pola sata). U svim sanitarnim čvorovima treba osigurati sapun i jednokratne ručnike (papirnate ubruse) za ruke, te koš za otpad s poklopcem.

Dolazak učenika na državnu maturu treba organizirati na način da se učenici ne grupiraju pri dolasku (izvan i unutar ustanove poželjan je fizički razmak od 2 metra). Kandidate treba prije dolaska upozoriti da ponesu 2/5 pribor koji im je potreban za ispit (ako je tako propisano ispitnim katalogom) i da si prije dolaska izmjere tjelesnu temperaturu

Detaljnije upute možete pronaći na bit.ly/3fAWl82.