OBJAVILA PROGRAM: Danica Juričić SDP-u Zagreba nudi nešto novo

Zahuktava se utrka za čelno mjesto zagrebačkog SDP-a, a moguće je i da to bude predsjednica, jer Danica Juričić, nekadašnja SDP-ova glasnogovornica i bivša šefica Ureda predsjednika Ive Josipovića, čvrsto vjeruje da može pobijediti.

Kako kaže, na Facebooku je objavila uvodno obraćanje i program, a objavu donosimo u cijelosti:

Sad sam i službeno kandidatkinja za predsjednicu SDP Zagreb. Evo uvodnog obraćanja i programa.

“Hrabra si”, to su bili komentari kad sam najavila kandidaturu za predsjednicu Gradske organizacije SDP Zagreb.
I to, i da je ludost suprotstavljati se tome da je SDP propast. Ali sve veliko se događalo kad se netko uhvatio nečega što su drugi smatrali ludošću, hrabrost je koji puta i ludost, samo bez te ludosti po ne znam koji put u povijesti nema napretka.

Pa, osim žena, i socijaldemokratske ideje oduvijek su bile hrabre, ta je hrabrost išla sve do gubitka života kad su se ljudi borili za osnovna ljudska i radnička prava i radi toga završavali čak i u jasenovačkim logorima i drugim kazamatima. Socijaldemokratsku partiju nastalu na tekovinama ljudi koji su dali živote za ovu zemlju danas uništavamo cjenkanjem stranačkim pozicijama i gradskim foteljama u mjesečnoj vrijednosti od 700 kn.

Socijaldemokracija se oduvijek suprotstavljala toj narcistističkoj prirodi pojedinaca, a to vrijedi i za današnju suvremenu kulturu narcizma koja se sve više njeguje.
Socijaldemokracija znači solidarnost. Socijaldemokracija znači hrabrost. Hrabrost je sama po sebi čast.

Uvjerena sam da je GO SDP Zagreb još puna hrabrih, časnih ljudi koji imaju snage i volje krenuti u novi uspjeh sa strankom, koji znaju otvoriti demokratski dijalog i vjerujem da SDP s njima može postati progresivna stranka.

Hrabri ljudi priznaju svoje pogreške, priznaju kad su u problemu i uče iz toga. Teškoće u kojima se nalazimo kao članovi SDP-a traže da se i mi promijenimo, da nađemo snagu da zatražimo od nas samih bolje. Međutim najteže je mijenjati sebe, mada samo tako možemo mijenjati i društvo i grad i državu. I danas paradigma SDP-a mora biti hrabrost.

Kao predsjednica GO SDP Zagreb želim i znam raditi sa svima koji žive i kreiraju socijaldemokratske politike i zato ovom kandidaturom otvaram proces mirenja u stranci da ozdravimo, da nastavimo svi koji možemo skupa hrabro dalje. A na pitanje koje se samo ženi postavljalo u ovoj kampanji – “Što ti to treba?” – odgovaram stihom Arsena Dedića:
“Neću život miran tih, moje mjesto je uz njih, hrabre ljude”.

PROGRAM ZA GO SDP ZAGREB

1.NOVI POLITIČKI DOGOVOR
Novi politički dogovor podrazumijeva da su nedemokratski procesi nedopušteno sredstvo unutarstranačke borbe ovladavanja strankom, jer su suprotni progresivnoj socijaldemokratskoj politici. GO SDP Zagreb se ne smije bojati građana, svojih članova, dijeliti ih na dobre i loše prozivkama i uvredama.

✓ GO SDP Zagreb definira novi način rada s članstvom i simpatizerima u sukreiranju socijaldemokratskih politika i akcija te poticanja ne samo brojnosti članstva nego i snage drugarstva u organizaciji.
Organizacijski prioriteti:
✓ moratorij na izbacivanje iz GO SDP Zagreb – pokušati vratiti članove čiji je jedini razlog ispisa bio neplaćanje članarine i ponuditi im, ukoliko ne mogu platiti dug članarine, mogućnost pasivnog članstva ili registriranog simpatizera stranke. Razmotriti žurno žalbe članova i članica koji se žale na razloge ispisa iz GO SDP Zagreb. Pokušati vratiti razočarane članove koji su sami napustili stranku i privući simpatizere koji žele raditi na socijaldemokratskim politikama.

✓ slobodan upis – u svakom mjesnom ogranku treba postojati mogućnost upisa. Demokratizacija stranke znači da svatko tko se želi učlaniti u GO SDP Zagreb mora u pristojnom roku biti pozvan na razgovor i dobiti svoju člansku iskaznicu.

✓ različite vrste članstva: osim aktivnog omogućiti i pasivno članstvo te registrirane simpatizere. Pasivni članovi i registrirani stranački simpatizeri nemaju mogućnost kandidiranja na unutarstranačkim izborima, ali mogu biti redovno informirani o stranačkim aktivnostima, mogu biti uključeni u aktivnosti GO SDP Zagreb; a u skladu s nužnim statutarnim izmjenama SDP Hrvatske, u budućnosti im se može otvoriti i mogućnost da demokratski sudjeluju i u izjašnjavaju oko kadrovskih politika stranke.

✓ Predsjedništvo – nakon dugotrajne zapuštenosti GO SDP Zagreb treba imati i Predsjedništvo kao političko i operativno tijelo, ali s jasno definiranim nadležnostima u odnosu na Gradski odbor, što je moguće definirati statutarnim izmjenama na idućoj statutarnoj Konvenciji SDP-a.

✓ Radne tematske platforme – u svim mjesnih organizacijama potrebno je formirati tematske platforme u koje članstvo i registrirani simpatizeri ulaze raditi prema interesu za temu i prema obrazovnom profilu (javna uprava, gospodarstvo, urbanizam, obrazovanje, zdravstvo, aktivnosti za zdravlje, kultura i kulturne politke, socijalne politike, rodne politike, zelene politike, sport itd.). Na ovakvim platformama koje se formiraju prema društvenim i političkim prioritetima, bilo da je riječ o akcijama ili zakonodavnim inicijativama, surađuju i mlađi i stariji članovi i članice te izabrani stranački gradski i saborski zastupnici radi stranačke kohezivnosti i učinkovitosti u oblikovanju politika. Dosadašnja podijeljenost na stranačke forume isključivo prema rodnoj i dobnoj strukturi (Forum žena, Forum mladih, Forum seniora) ne dovodi više i do radne povezanosti članstva i vodstva GO SDP Zagreb niti do željenih političkih rezultata.

✓ Okupljanje članstva – na temama i akcijama okupljati članove različitih mjesnih ogranaka i organizacija te izabrane predstavnike Vijeća mjesnih organizacija (VMO) i Vijeća gradskih četvrti (VGČ), gradske i saborske zastupnike, a radi upoznavanja i zajedničkog djelovanja članstva u Zagrebu.

✓ Plenum socijaldemokrata: Nove ideje dovode do djela, a djela do ljudi. Periodično okupljanje socijademokrata GO SDP Zagreb na stručnim skupovima, okruglim stolovima, edukacijskim radionicama o suvremenim temama socijalno pravednijeg društva. Javne rasprave o politikama sa socijaldemokratima iz regije i EU. Polazna točka plenuma je intenziviranje zajedničkog oblikovanja socijaldemokratskih politika prema izazovima budućnosti i to s članstvom i simpatizerima u konstantnom i upornom razgovoru.

2.NAČELA ODGOVORNOSTI u GO SDP ZAGREB
obveza vodsta – kontinuirani rad s članstvom od dana upisa na svim razinama u svim organizacijama.

✓ Provoditi programe različitih edukacija članstva kroz suradnju s međunarodnim organizacijama i zakladama koje promiču i zagovaraju socijalno pravedna društva. Takva je kadrovska politika ispomoć svim članovima i članicama koji se namjeravaju u budućnosti kandidirati za stranačke dužnosti ili za dužnosti u javnoj upravi.

✓ kriteriji koje vodstvo treba poticati za kandidature članstva na listama za lokalne i parlamentarne izbore: završene edukacije, sudjelovanje u tematskim radnim platformama, prepoznatljivost u zajednici, u stranci i među simpatizerima.
obveze izabranih dužnosnika s liste SDP-a – konstantno sudjelovanje izabranih gradskih i saborskih dužnosnika GO SDP Zagreb s članovima u radnim tematskim platformama radi pomoći u procesu oblikovanja politika koje se tiču svih društvenih skupina i gradskih problema u Zagrebu.

✓ Svi dužnosnici izabrani s liste GO SDP Zagreb imaju obvezu redovnog mjesečnog, prema potrebi i tjednog, informativnog razgovora s članstvom i građanima u stranačkim prostorijama mjesnih organizacija.
obveza članova – educirati se na ponuđenim stranačkim akademijama u uvjetima ravnopravnosti, što znači da svatko dobiva mogućnost edukacije političkog usavršavanja, bez obzira na aktivno ili pasivno članstvo.

✓ Članovi koji imaju ambiciju kandidirati se na lokalnim ili parlamentarnim izborima uključuju se u ponuđene edukacije, posebno u edukacije o javnoj upravi, od mjesne, državne do EU uprave, kako bi nakon izbora na gradske i državne dužnosti dolazili pripremljeni.

3.PROGRESIVNA GRADSKA ORGANIZACIJA SDP ZAGREB
otvorena prema svim građanima, bili oni članovi ili simpatizeri.

✓ Otvaranje mjesnih prostorija SDP-a Zagreb u svakom kvartu kad god ih se može staviti u korist akcija udruga koje su na ispomoći građana s kojima živimo (zdravstvenih, ekoloških, edukativnih, humanitarnih akcija ili tribina).
avangardna – socijaldemokrati u politikama moraju biti avangarda društva. U djelovanju je važno vratiti se osnovnim idejama civilnog društva i provoditi ih u slobodnim građanskim akcijama.

✓ Zelene politike danas su osnovno svjetsko političko pitanje, a samim time i pitanje politike života u Gradu Zagrebu. Pitanje opstanka našeg načina života i zdravlja ovisi o učenju i promoviranju znanja koliko zagađenje okoliša utječe na zdravlje i kvalitetu života. Na toj se platformi GO SDP Zagreb mora snažnije povezati s građanima.
afirmativne politike prema nacionalnim manjinama – zbog ravnopravnosti svih društvenih skupina važno je intenziviranje suradnje i s nacionalnim manjinama u radnim platformama i u stranačkim savjetima.

✓ GO SDP Zagreb zalaže se da predstavnici nacionalnih manjina imaju veću zastupljenost na dužnostima u jedinicama lokalne samouprave.

✓ GO SDP Zagreb na lokalnim i parlamentarnim izborima na listi treba imati barem jednog predstavnika/cu iz redova nacionalnih manjina
vrednovanje rada – snažna obnova suradnje sa sindikatima i srodnim političkim opcijama uz njihovo uključivanje u radne platforme GO SDP Zagreb oko zakonskih prijedloga koji se tiču radničkih prava i zaštite sindikalizma, socijalne demokracije i pravednog društva.

✓ nulta tolerancija na kršenja bilo kojih ljudskih prava: radnih, rodnih i manjinskih, prava osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju.
izlog socijaldemokracije – urediti u centru Zagreba novi stranački prostor GO SDP Zagreb u kome su stranački dužnosnici i aktivisti vidljivi u radu s ulice. SDP Zagreb i u idejnom i u doslovnom smislu treba postati izlog socijaldemokracije zbog kojeg su građani motivirani ući u prostorije i interesirati se o aktivnostima SDP-a ili upisu u stranku. Postanimo moderna stranka dijaloga i slobode mišljenja u javnom mnijenju i unutar GO SDP Zagreb.

4.PROMOCIJA SOLIDARNOSTI
Budućnost od nas očekuje da se prilagođavamo nepredvidljivim situacijama (covid pandemija) koje su pokazale koliko je za preživljavanje važna solidarnost. Ne smijemo zaboravljati da je uz slobodu i ravnopravnost i solidarnost među temeljnim načelima socijaldemokracije.

volontiranje – SDP u KVARTU je akcija za stranačke volontere s ciljem da razvijamo volontiranje kao društvenu vrijednost te da GO SDP Zagreb u cijelom gradu postane dobar susjed. Postojeći stranački forumi već imaju dobru bazu za razvijanje volontiranja i treba ih povezivati s akcijama Volonterskog centra Zagreb i drugim organizacijama civilnog društva koje se bave promicanjem volontiranja. Takav doprinos članstva GO SDP Zagreb također treba vrednovati i isticati, jer je kod volontiranja riječ o darovanom vremenu pojedinca i radu zasnovanom na dobroj volji, aktivizmu i solidarnosti.

✓ Mjesne organizacije usmjeriti da u kvartovima ponude stranačke volontere na ispomoć u raznim situacijama svojim susjedima.

✓ S udrugama civilnog društva definirati probleme gradskih četvrti, promovirati akcije koje pomažu građanima tamo gdje žive.
akcije solidarnosti su mnogobrojne, ali dužnost nam je ublažavati nepravde koje izaziva imovinska neravnopravnost i pokrenuti se primjerice i protiv elektronskog siromaštva građana.

✓ Djeci kojoj je onemogućeno školovanje zbog nedostatka računala kod kuće, omogućiti da računalo koriste u SDP kvartovskim prostorijama.

✓ Starijim generacijama pomoći u elektronskom opismenjavanju, organizirati radionice u kojima će naučiti postati e-građani, pa će u SDP kvartovskim prostorijama moći uzimati svoje e-dokumente ukoliko kod kuće nemaju računalo.

osnivanje Zaklade ‘Sestre Baković’ – Zaklada imenovana prema heroinama antifašizma podsjeća na to da su se žene u Evropi i svijetu, i u Hrvatskoj, i u Zagrebu, boreći se za svoja prava, a prije svega za ravnopravan položaj u društvu, borile i protiv ratova, za ljudska prava, slobode i za smanjivanje ekonomsko socijalne nejednakosti u društvu. Obitelj Baković i od svojih je preživjelih članova ostala upamćena po velikodušnim donacijama za školovanje djece siromašnijeg imovinskog stanja.

✓ Solidarnost od nas iziskuje brigu o građanima, i o našim članovima, kao i stipendiranje djece i mladih kojima siromaštvo onemogućuju obrazovanje. Stoga GO SDP Zagreb treba poticati osobito vijećnike SDP-a na donacije od naknada koje dobivaju kao vijećnici VMO, VGČ, te skupštinske i saborske zastupnike s područja Grada Zagreba, da redovne mjesečne donacije usmjere u Zakladu ‘Sestre Baković’ gdje GO SDP Zagreb prikuplja novac za stipendiranje u ove svrhe.

PROMOCIJA DIJALOGA
Obnoviti nekadašnje sudjelovanje u Tribinama grada Zagreba i pokrenuti vlastite tematske tribine sa značajnim raspravama o civilnom društvu.

✓ Danas to trebaju biti tribine Građanskog odgoja i mjesto okupljanja društvenog i intelektualnog potencijala SDP simpatizera koji također grade stranku u javnom mnijenju.

PROSLAVA DANA OSLOBOĐENJA ZAGREBA 8. MAJA
Socijaldemokracija grada Zagreba izgrađena je na antifašizmu hrabrih ljudi. Zagreb je grad heroj.
✓ 8. maja – to je dan na koji SDP grada Zagreba slavi.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!