NOVI MODEL IZBORA: Izborna jedinica mijenja se za 22 posto birača

Premijer Andrej Plenković predstavio je izmjene Zakona o izbornim jedincama. “Vlada je razmotrila sadržaj odluke Ustavnog suda iz veljače.”

Kaže da su u tome ključne četiri poruke:

– Osigurati jednaku težinu glasa. “Teži su zastupnici koje je birao manji broj birača”, rekao je i upozorio na nesrazmjer 4. i 9. jeduinice.

– Izborne jedinice trebaju što više pratiti administartivne granice.

– Odstupanja prema zakonu ne bi smjela biti veća od ±5%.

– Odluka Ustavnog suda je da bi novi zakon trebalo donijeti do 1.10.2023. godine.

“Budući da smo ozbiljan i uređebna zemlja, cilj je da ovaj zakon koji vlada predlaže od strane vlade bude upućen u Sabor do ljetne stanke na prvo čitanje”, dodao je kako piše N1, navodeći da je cilj da novi zakon stupi na snagu i prije 1.10.

“Nismo primijetili da je Ustavni sud rekao promijenite potpuno izborni sustav”, rekao je Plenković, navodeći da je riječ o manjoj modifikaciji.

“Za samo 22% birača mijenja se izborna jedinica”, dodao je premijer.

“Da bi  se odstupanja korigirala, pristupili smo modifikaciji i u budućj arhitekturi izbornih jedinica, prema prijedlogu vlade, nas dovodi u situaciju da je najveće odstupanje od prosjeka koji je sada nešto niži, samo 2,20% u plusu u 10. izbornoj jedinici”, pojasnio je.

Premijer je predstavio i kako bi, prema vladinom prijedlogu, trebale izgledati nove izborne jedinice:

“Zagreb koji je umjesto 4., sada je podijeljen u 3. izborne jedinice i otklanja se prigovor da stanovnici na Jarunu ili Brezovici glasuju s biračima koji su na obali Jadranskog mora. Te specifičnosti više nema: Zagreb je sada u 1., 2. i 6. izbornoj jedinici”, poručio je Plenković.

Ponovno je naglasio da se modifikacije tiču samo 22% građana.