NOVI MODEL: Hoće li Zagrepčani imati veče ili manje računa za odvoz smeća?

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavio je novi način naplate odvoza smeća u Zagrebu, a novi način značio bi i micanje kanti i povratak vrećica. Hoće li računi za odvoz otpada sada Zagrepčanima biti veći ili manji?

Po novom prosječno bi kućanstvo Čistoći putem uplatnice plaćalo samo 45 kuna, što je cijena minimalne javne usluge – fiksni dio.

Onaj varijabilni bi bio broj litara prikupljenog miješanog otpada, a to će se mjeriti u posebnim standardiziranim vrećicama koje će se moći kupiti u trgovinama i trgovačkim lancima.

Njihova cijena bit će četiri kune za one od 20 litara, te osam kuna za one od 40 litara zapremnine. Varijabilni dio građani, znači, ne plaćaju izravno Čistoći jer će ona sav prihod dobivati od kupnje vrećica.

To znači da ono kućanstvo koje mjesečno prikupi samo 20 litara miješanog otpada odvoz će plaćati 49 kuna (45 plus četiri za vrećicu), ono koje prikupi 40 litara platit će ga 53 kune, ako su proizveli 60 litara otpada, mjesečno će za odvoz izdvojiti 57 kuna i tako dalje, piše Večernji list.