NOVI HRejting: Oko 50 posto građana smatra da bi se RH mogla izravno uključiti u rat

Rat u Ukrajini promijenio je cijeli svijet, pa tako i Hrvatsku. Pitanjem sigurnosti u našoj zemlji bavi se HRejting. Anketa je provedena od 16. do 19. svibnja na uzorku od 1400 ispitanika.

Na pitanje bojite li se da bi se Hrvatska mogla izravno uključiti u rat, 46,5% ispitanika se ne boji da će se to dogoditi, a 40% boji se te mogućnosti. Niti se boji, niti se ne boji njih 13%, a 2,5% nisu sigurni, javlja HRT.

Što se tiče pitanja o obrani naše zemlje u slučaju izbijanja rata i napada, 11% ispitanika smatra da bi Hrvatska vojska mogla samostalno obraniti zemlju. Najviše njih, 45,9%, smatra da može, ali samo uz pomoć NATO-a i Europske unije. Da Hrvatska nije spremna za vojni sukob misli 36,9% ispitanika, a ostali (6,1%) ne znaju ili ne žele odgovoriti.

Postavljeno je pitanje o povećanju vojnog i obrambenog proračuna. Više od polovine ispitanika, njih 55,2%, slaže se s prijedlogom da Hrvatska poveća izdvajanja za obranu i vojsku. Ne slaže se pak njih 26,2%. Niti se slaže, niti se ne slaže gotovo 13,8% ispitanika, a mali postotak (4,7%) njih ne želi odgovoriti.

Što se tiče informiranosti o najbližem skloništu, oko 24% zna gdje se nalazi najbliže sklonište, a podjednak postotak to ne zna. Gotovo 6% zna, ali kaže da bi se prije sklonili u svoj podrum. 20% ne zna gdje im je najbliže sklonište i sklonili bi se u svoj podrum. Oko 13% ispitanih ne zna gdje je najbliže sklonište i ne zna gdje bi se sklonili, a njih 12% kaže da nema skloništa u blizini.