NISMO U SVEMU ZADNJI U EU: Uz Slovence, Hrvati bacaju najmanje hrane

Iako često imamo dojam da smo gotovo u svemu na začelju Europske unije, a nažalost dojam nas uglavnom ne vara, ipak ima važnih segmenata funkcioniranja EU gdje smo pri vrhu.

Jedan od tih je odgovorno ponašanje s hranom te smo, prema službenim podacima Europske komisije, pri samom vrhu po minimalnim količinama hrane koju bacamo u smeće.

Prosječno se u EU baci 131 kilogram hrane po stanovniku. Najodgovorniji u Uniji su Slovenci koji odbace svega 68 kilograma hrane po stanovniku u smeće, a odmah do njih smo mi sa 71 kilogramom.

Na vrhu ove neslavne liste je Cipar gdje se u smeću završi čak 379 kilograma hrane po stanovniku godišnje. Zanimljivo je da slijede zemlje s razvijenom društvenom i ekološkom sviješću, poput Belgije sa 250 kilograma po stanovniku i Danska sa 221 kilogramom, piše Poslovni dnevnik. Pri samom vrhu po odbačenim količinama hrane su još Grčka, Portugal i Nizozemska.U Hrvatskoj nastaje preko 286.000 tona otpada od hrane godišnje.

Zdravko Barać, ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Ministarstva poljoprivrede, ističe da iako smo na razini EU među zemljama s najmanjom količinom otpada od hrane po glavi stanovnika, nužno je raditi daljnje iskorake. To bi se trebalo raditi, navodi, provedbom mjera i aktivnosti sadržanih u novom Planu sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane do 2028. za kojeg je osigurano 5,7 milijuna eura.U svijetu se godišnje baci oko 1,3 milijarde tona hrane, odnosno 160 kilograma po glavi stanovnika što godišnje predstavlja vrijednost od gotovo tisuću milijardi dolara. EU baci 57 milijuna tona hrane u vrijednosti od 110 milijardi dolara. Kada je riječ o Hrvatskoj, spomenutih 286.379 tona je ekvivalent vrijednosti od 600 milijuna dolara.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, od ukupno odbačene hrane u Hrvatskoj 76% dolazi iz kućanstava, a 24% iz poslovnog sektora. Građani Hrvatske godišnje bace 129.616 tona jestive hrane te 86.726 tona nejestivog dijela. S druge strane, poslovni sektor godišnje izgubi 50.723 tona jestive hrane i 19.311 tona nejestivog dijela.