NIJE VRIJEME ZA NOVE POREZE: Uspješnim poduzetnicima ne treba otimati dio profita

Vlada je uputila u saborsku proceduru konačan prijedlog zakona o dodatnom porezu na dobit, koji je izmijenjen u odnosu na nacrt zakona koji je bio u javnom savjetovanju.

Bez obzira što je Vlada u odnosu na inicijalni tekst uvažila neke od prijedloga nezadovoljnih i napravila određene iznimke, i daje traje ogorčenje zbog dodatnih poreza koji će naštetiti uspješnima na više načina.

Ono što je najelementarnije, nikako nije vrijeme za nove poreze jer će sigurno doći nova kriza, koju je nemoguće procijeniti. Poduzetnicima, onima koji su uspješni, potreban je kapital kako bi se suočili s novim izazovima i problemima.

Podsjećamo, prema usvojenom prijedlogu, obveznici dodatnog poreza na dobit bit će oni s povećanom dobiti neovisno o djelatnosti koju obavljaju. Plaćat će ga tako kompanije s prihodima u 2022. većim od 300 milijuna kuna, po stopi od 33 posto, no samo na dobit veću od 20 posto u odnosu na četverogodišnji prosjek.

Sredstva koja će se prikupiti najprije bi trebala biti namijenjena za financijske potpore krajnjim kupcima energije, osobito ranjivim kućanstvima, kako bi se ublažili učinci visokih cijena energije i drugih proizvoda. Što se tiče razdoblja koje prethodi utvrđivanju porezne osnovice, sada je propisano da se u izračun neće uzimati porezna razdoblja u kojima je ostvaren gubitak. Dakle, za četiri prethodne godine, ukoliko su u tri ostvareni pozitivni rezultati, uzimat će se to razdoblje od tri poslovne godine, a četvrta se neće uzimati.

Već ranije je najavljeno da se u obzir neće uzimati prihod i dobit koje je poduzetnik ostvario prodajom materijalne ili nematerijalne imovine, a porezom neće biti obuhvaćeni ni poduzetnici kojima je 2022. prva godina poslovanja, kao ni poduzetnici koji okončavaju svoje poslovanje.

Definirano je i da se prilikom utvrđivanja visine prihoda kao kriterija za obveznika dodatnog poreza na dobit ili porezne osnovice neće uzimati prihodi koji su rezultat otpisa obveza prema vjerovnicima u predstečajnim i stečajnim postupcima, kao niti prihodi u stečajnom postupku koji su rezultat prodaje imovine i namirenja vjerovnika.

Tu su i prihodi ili dobit od prodaje ili drugog načina otuđenja dugotrajne materijalne ili nematerijalne imovine koja je korištena u procesu proizvodnje i pružanja usluga nepovezanoj osobi, a povezanoj ako je prodana do 31. listopada 2022. te dobit ili gubitak od prodaje dionica i udjela, prodanih nakon dvije godine od njihova stjecanja, a u slučaju prodaje povezanim osobama do istoga datuma.

Nadalje, moći će se izuzeti i nerealizirani gubici poreznog razdoblja koji su rezultat procjene odnosno fer vrijednosti financijske imovine čije se promjene iskazuju kroz račun dobiti i gubitka, osim zajmova i potraživanja, za koje se povećava osnovica poreza na dobit u prijavi poreza na dobit, stoji u prijedlogu zakona.

Obveznicima dodatnog poreza na dobit koji su stekli status korisnika poticajnih ulaganja, obveza dodatnog poreza na dobit će se umanjivati primjenom stope kojom se umanjuje i obveza poreza na dobit prema propisu o poticanju ulaganja u istom poreznom razdoblju.

Da će uzeti uspješnima da bi pomogli drugima, najavio je i premijer Plenković. a plan je da se ovaj porez realizira već iduće godine.

“Sva sredstva koja se prikupe kroz ovaj porez bit će redistribuirana onima koji su najranjiviji i najugroženiji u hrvatskom društvu.

Vjerujem da smo nakon konzultacija našli sasvim primjeren način kako da se ovaj Zakon o dodatnom porezu na dobit usvoji”.

U svemu će danas raspravljati i saborski zastupnici.