NIJE GOTOVO: Plenum Filozofskog traži povratak studenata u Fakultetsko vijeće

Foto: Plenum Filozofskog fakulteta
Foto: Plenum Filozofskog fakulteta

Plenum Filozofskog fakulteta zahtjeva da Senat Sveučilišta u Zagrebu opozove odluku o poništavanju izbora za Studentski zbor i studentskih predstavnika u Fakultetskome vijeću.

Sinoćnji plenum ponovno je održan pod krovom fakulteta, a sudionici su se na početku složili da je ispunjen njihov zahtjev o razriješenju dužnosti dekana Vlatka Previšića te za sada neće biti blokade Filozofskog Fakulteta.

Međutim, Senat se oglušio na njihov zahtjev u kojem su tražili opoziv odluke o poništavanju izbora za Studentski zbor i studentskih predstavnika u Fakultetsko vijeće.

‘‘Doneseno je da se studenti koji su bili predstavnici u Fakultetskom vijeću, da im se vrate prava i da se pokrene upravni nadzor nad odlukama prodekana.‘

‘Plenum želi smirivanje situacije ali naglašava kako rektor Boras i dalje nastavlja donositi krive odluke, prenosi Media servis.