NEZAVISNI OPTUŽUJU: Tomašević besramno iznosi lažne podatke o gospodarenju otpadom!

Laže o količinama prikupljenog i odvojenog otpada, no njegove laži demantiraju službena izvješća Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za 2022. godinu iz kojih je razvidno da je ukupna količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada koju je prikupila ZG Čistoća manja u odnosu na 2021., tako da je papirnatog otpada  prikupljeno 13.584 tone (16.692 t 2021.), plastike 12.168 t (12.968 t  2021.9, stakla 94 t (2.967 T 2021.), biootpada 17.209 t (24.380 t 2021.)….slično je i kod metala, glomaznog otpada i tekstila.

Kažu to u svom priopćenju nezavisni zastupnici Gordana Rusak, Višnja Fortuna. Otto Barić i Ivica Lovri, te nastavljaju:

Šokantan je pad prikupljenog biootpada za 30 %, a sve iz razloga što ga Tomašević protuzakonito i za građane iznimno opasno odlaže na Jakuševačko brdo!

Zbog navedenog, odnosno nedovoljnog odvajanja otpada Grad Zagreb će za prošlu godinu platiti kaznu od 1,4 milijuna eura.

Posebno je porazna činjenica da je u 2022. godini u Gradu Zagrebu odvojeno  samo 28% od ukupno prikupljenog otpada, te da je taj udio pao za 3,5 % u odnosu na 2021.

Sve gore navedene činjenice su lako provjerljive te ukazuju na loše upravljanje i nesnalaženje, no činjenica da je Zagrebački holding d.o.o,  dana 28.9.2023. (četvrtak) objavio Javni poziv za prikupljanje ponuda za otkup biootpada, a rok za dostavu ponuda je danas, 2.10.2023. do 12,00 sati nameće tezu da Tomašević i njegovi ljudi itekako znaju što čine te da namjerno sabotiraju, primjerice ovako kratkim rokovima, učinkovito rješavanje problema, a istovremeno stvaraju privid da je zakonska forma zadovoljena.

Podsjećamo da je Tomašević preuzeo vlast 4. lipnja 2021.

Prodaja plavih vrećica podbacila je za više miljuna eura, što je zabrinjavajuće, ali isto tako brine i činjenica da ovaj model naplate odvoza otpada  nije u skladu sa zakonom.  Članak 69. Zakona o gospodarenju otpadom propisuje da je davatelj usluge dužan voditi evidenciju u digitalnom obliku o preuzetoj količini otpada od korisnika što je potvrda o izvršenoj usluzi. Ti podaci moraju biti dostupni korisniku na zahtjev. To se kroz plave vrećice koje nisu čipirane ne može ostvariti tako da računi koje izdaje Čistoća nisu u skladu sa zakonom i mogu se osporavati!  Bivša vlast je krenula u čipiranje kanti da bi mogla zadovoljiti uvjete koje propisuje Zakon, ali Tomašević je taj projekt prekinuo, iako je u rujnu 2022. govorio da će taj proces završiti do kraja te godine. Stoga ga pitamo kako ćemo vratiti 10 miljuna eura za projekt koji smo započeli, a nismo završili.  Taj je slučaj prijavljen europskom tužitelju zbog nesavjesnog trošenja europskog novca.

Tomašević je priznao da Jakuševec neće zatvoriti u svom mandatu. Isto tako priznao je da od izgradnje kapitalnih objekata u gospodarenju otpadom za koje je dokumentaciju pripremila bivša vlast neće biti ništa.

Tim nečinjenjem Tomašević pogoduje tvrtki C.I.O.S. koja gradi svoje postrojenje za zbrinavanje otpada u Sisku i koje će kad bude završeno 2025. godine dobro naplatiti zbrinajvanje otpada Grada Zagreba koji vlastitih postrojenja neće imati. Bez obzira na to čini li to Tomašević zbog svoje nesposobnosti ili to čini namjerno, ovim nečinjenjem pogoduje privatniku!