NEVJEROJATNO: Njemačkoj će 2060. nedostajati čak pet milijuna radnika!

Stručnjaci smatraju da će u Njemačkoj u idućim desetljećima biti na raspolaganju znatno manje radnika. Prema navodima Instituta za istraživanje tržišta rada, tržište će se, unatoč imigraciji, naglo smanjiti.

Prema prognozi stručnjaka, broj ljudi dostupnih na njemačkom tržištu rada do 2060. godine će se vjerojatno smanjiti sa 45,7 na 40,4 milijuna. Kako navode u Institutu za istraživanje tržišta rada i zanimanja (IAB), potencijal radne snage će se u ovom razdoblju smanjiti za 11,7 posto, uz uzimanje u obzir faktora kao što su demografske promjene, natalitet, imigracija i emigracija. “Rezultati pokazuju da će kompanije imati znatno manje radnika na raspolaganju u narednim destljećima”, kaže ekonomist IAB-a Enzo Weber, kako prenosi DW.

Više žena i starijih ljudi na tržištu rada

Ova procjena uzima u obzir kontramjere i brojne vanjske faktore kao što su ekonomska i demografska kretanja u inozemstvu, ali i natalitet. Bez tih mjera broj radnika koji stoje na raspolagfanju tzržištu bit će još i manji. Prema studiji, samo će se stopa zaposlenosti žena i starijih ljudi u narednim godinama pozitivno razvijati.

Za Njemice mlađe od 55 godina, stručnjaci pretpostavljaju da će stopa porasti sa 87 na 93 posto, a za strankinje sa 67 na 77 posto. Proračuni su također zasnovani na pretpostavci da će natalitet porasti sa 1,5 na 1,7 djece po ženi.

“Treće zemlje postaju sve važnije za EU kada je u pitanju migracija radne snage. Stoga se prepreke moraju ukloniti, ali se istovremeno mora učiniti više kako bi se osiguralo da imigranti steknu uporište na tržištu rada i dugoročno pronađu perspektive u Njemačkoj”, kaže Weber.

Hoće li se broj stanovnika smanjiti?

Prema studiji, imigracija iz zemalja EU poput Poljske ili Rumunije značajno će se smanjiti uz dosadašnje napore. Dok je u Njemačku u posljednjih deset godina u prosjeku dolazilo 900.000 ljudi iz zemalja EU-a, 2060. će to biti samo 600.000.

S druge strane će se imigracija iz trećih zemalja povećati s 240.000 na 500.000 ljudi godišnje. Ali na umu valja imati i emigraciju iz Njemačke: prema procjenama ona ćer sa sadašnjih 750.000 doseći milijun ljudi koji se svake godine isele iz zemlje.

Prema procjeni, u Njemačkoj će 2060. godine živjeti samo 72,6 milijuna ljudi što je oko deset milijuna manje nego danas. Iznad svega, imigracija iz drugih zemalja EU će vjerojatno naglo pasti jer se životni uvjeti tamo poboljšavaju, a istovremeno je demografska situacija ponekad čak i nepovoljnija nego u Njemačkoj.