(NE)RAD NEDJELJOM: Priziv savjesti – tko mora raditi, a tko će moći naći razlog za nerad?

Čini se da je kraj o svim špekulacijama rada nedjeljom, jer će se rad u sektoru trgovine vrednovati Zakonom o trgovini, a za sve ostale djelatnosti Zakonom o radu. Zakon o trgovini definira 16 radnih nedjelja godišnje dok Zakon o radu nalaže da jedna nedjelja mjesečno mora biti neradna.

Satnica za rad nedjeljom prema konačnom prijedlogu plaćat će se 50 posto više u odnosu na redovnu satnicu dok se sada takav rad plaća skuplje minimalno 30 posto a prosječno 37 posto, rekao je ministar rada Marin Piletić. Vezano za ostale dodatke na plaću po riječima ministra ostavljena je mogućnost za kolektivno pregovaranje između poslodavca i sindikata.

Piletić je objasnio i tko će moći, odnosno u kojem slučajevima se neće moći odbiti rad nedjeljom.

Predložena visina povećane plaće za svaki sat rada nedjeljom – najmanje 50 posto, uz mogućnost da se navedeno uredi na povoljniji način kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu

Prema konačnom prijedlogu izmjena Zakona o radu, poslodavac radniku koji se poziva na privatne razloge i ne želi raditi nedjeljom mora osigurati da to bude neradan dan i dan tjednog odmora, a zbog toga ne može snositi nikakve posljedice.

Iznimno, radnik neće moći odbiti rad nedjeljom:

– u slučaju prijeke potrebe za radom radnika

– ako je zaposlen kod poslodavca kod kojeg se, zbog organizacije rada u skladu s prirodom posla, radnedjeljom ne može isključiti.

Poslodavac kod kojeg se zbog organizacije rada u skladu s prirodom posla rad nedjeljom ne može isključiti dužan je osigurati radniku najmanje jedan tjedni odmor nedjeljom u razdoblju od četiri uzastopna tjedna.

U slučaju spora oko stavljanja u nepovoljniji položaj radnika koji je odbio raditi nedjeljom, a što je dovelo do povrede nekog od prava radnika iz radnog odnosa, ako radnik učini vjerojatnim da je stavljen u nepovoljniji položaj iz tog razloga, teret dokazivanja prelazi na poslodavca, koji mora dokazati da radnika nije stavio u nepovoljniji položaj iz tog razloga, odnosno da mu nije povrijedio pravo iz radnog odnosa.

Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber rekla je da je oko plaćanja rada nedjeljom postignuta suglasnost sa sindikatima da ga treba platiti više, no problem je osiguranje dovoljnog broja zaposlenika kada je takav rad neophodan.

Upozorila je kako je poseban problem uvođenje priziva savjesti radnika za rad nedjeljom pa će biti gotovo nemoguće osigurati rad u tim uvjetima.