NEIZVIJESNOST TRAJE: Što će biti s cijenom električne energije?!

Nakon turbulentne 2022. te snažnog pada potkraj godine, cijena električne energije u sljedećem kalendarskom mjesecu kreće se oko 100 eura po MWh, što je i dalje dvostruko više u odnosu na prosjek od 2017. do 2021. Prema kraju 2023. cijena se penje do 160-170 eura, što samo pokazuje koliko je neizvjesnost još uvijek visoka, piše Hrvoje Stojić u HUP analizi.

Unatoč reformama u cilju stabilizacije cijena plina (glavno pogonsko gorivo u proizvodnji električne energije) kroz zajedničku nabavu plina na razini EU, ograničavanje cijene plina na 180 eura po MWh, reforme tržišta električne energije nisu toliko usmjerene na obaranje cijena struje već na poticanje zelene tranzicije, prenosi Lider.

Posljedično, takozvano načelo ‘reda zasluga’ i dalje će diktirati cijene na (njemačkom) tržištu električne energije u dogledno vrijeme. Ovo načelo, prema kojemu se cijena određuje graničnim troškovima zadnjeg opskrbljivača prema redoslijedu kojim elektrane isporučuju energiju na tržište, kritizirano je prije svega zbog činjenice da je cijena plina ključni čimbenik na kojem su se temeljile veleprodajne cijene električne energije.

Međutim, u međuvremenu su cijene plina snažno pale pa je redoslijed postavljanja konvencionalnih elektrana pomiješan. U nedavnom komentaru tržišta plina, Međunarodna organizacija za energetiku (IEA) ipak poziva na oprez s obzirom da je pad potražnje za plinom (-15 posto u 2022. godini) prvenstveno uvjetovan povoljnim vremenskim prilikama te da mjere štednje na nižim cijenama ispod 40 eura po MWh znatno popuštaju.

Nadalje, IEA naglašava rizik potpunog prekida isporuka rukog plina te snažnog oporavka kineske potražnje na LNG terminalima, što bi ponovo moglo prouročiti napetosti na tržištu. Shodno tome, financijska tržišta očekuju cijenu plina na razini od oko 55 eura po MWh pred sljedeću zimu, pri čemu su spomenuti rizici usmjereni naviše. U ovom bi scenariju cijene plina ponovo postale dominantan čimbenik, povećavajući cijenu električne energije.

Na svu sreću u obzir treba uzeti tri važna faktora koja će stabilizacijski djelovati na cijenu eleketrične enegije kao što su snažno povećanje kapaciteta solarne enegije (+2,7 GW u prvom kvartalu 2023. nakon +7,2 GW lani), snažan oporavak francuskog nuklearnog outputa te povoljnije hidrološke prilike u korist povećanja proizvodnje električne energije u hidroelektranama.