NALAZ INSPEKCIJE: Evo što kažu o uzrocima smrti novinara Matijanića

Završeni su inspekcijski izvidi o slučaju preminulog novinara Vladimira Matijanićam a u Ministarstvu zdravstva predstavljeni su nalazi inspekcije.

“Odmah po saznanju za ovaj događaj naložio sam zdravstvenoj inspekciji da provede nazor”, počeo je ministar Vili Beroš. Kazao je da je nalaz već predstavljen obitelji.

“Vezano za obavijest o smrti, odmah po saznanju, inspekcija je odmah napravila nadzor”, navela je Mirjana Tadić, voditeljica Službe zdravstvene inspekcije, kako javlja Dnevnik.hr.

“U ovom našem izvješču smo obradili i ranije zdravstveno stanje gospodina Matijanića”, rekla je Tadić i navela od čega je novinar bolovao, od Sjögrenovog sindroma, a postavljena je i sumnja na sarkoidozu koja nije potvrđena. Dodala je da se nije redovito kontrolirao, ali i da je imao veći rizik od smrti od COVID-a.

Kazala je da je njegova liječnica predložila cijepljenje protiv COVID-a, ali da se on na svoju ruku konzultirao s privatnom specijalizanticom.

Tadić na konferenciji navodi kronološki tijek događaja. “Analizom postupkom zdravstvenih djelatnika nismo uočili značajnijih propusta”, navela je zaključak.

“Vladimir Matijanić preminuo je zbog preklapanja komplikacija virusne bolesti COVID-19, postojanja ranijih kroničnih sistemskih, autoimunih bolesti i nekontinuirane terapije za ranije bolesti, što je potvrđeno obdukcijskim nalazom”, zaključak je nalaza.

“Smrtni ishod posljedica je brzo napredujućeg i nepredvidljivog tijeka upalne virusne bolesti srčanog mišića i plućnih promjena kao komplikacije osnovne bolesti COVID-19 u slučaju bolesnika koji usprkos preporuci liječnice obiteljske medicine nije bio cijepljen. Zdravstveno-inspekcijski nadzor pokazao je određene nepravilnosti u postupanju zdravstvenih djelatnika koji su bili izravno uključeni u pružanje medicinske skrbi pacijentu”, detaljnije je objašnjeno.

Predmet će proslijediti i Hrvatskoj liječničkoj komori radi eventualnog daljnjeg postupanja te DORH-u.