NAKON STRAVE NA PAGU: Utvrđen propust jedne socijalne radnice

Hrvatska komora socijalnih radnika završila je postupak izvanrednog stručnog nadzora u slučaju na Pagu, kada je otac s balkona bacio četvero svoje djece.

Izvor: Media servis

U radu dviju od tri nadzirane socijalne radnice nije uočen stručni propust, dok u radu jedne jest.

“Propust se odnosi na primjene metoda i postupaka socijalnog rada u radu s obiteljima koje su u riziku, utemeljenih na suvremenim spoznajama znanosti i prakse, kao i u primjeni pozitivnih propisa u vezi sa zaštitom prava i dobrobiti djeteta.

Povjerenstvo za stručni nadzor za tu je socijalnu radnicu predložilo pokretanje postupka na Disciplinskom sudu HKSR-a. Nakon pravomoćnog rješenja kojim se izriče disciplinska mjera, obavijestit ćemo javnost o vrsti izrečene mjere.

Svjesni interesa javnosti, obavještavamo kako HKSR dosljedno radi u skladu s propisima koji uređuju pravila stručnog nadzora, te kako u skladu s njima nije moguće davati daljnje izjave tijekom cjelokupnog postupka do njegova dovršetka pravomoćnim rješenjem, a u kojem djelatnica ima pravo prigovora, kao i pravo na tajnost identiteta. Svako daljnje inzistiranje na identitetu djelatnice predstavlja kršenje njezinih prava na obranu i bitno pridonosi daljnjim otežavajućim okolnostima u njezinu radu s korisnicima.

HKSR ovime pokazuje kako se ne odriče odgovornosti u događajima u kojima postoje propusti naših članova, kada su oni utvrđeni stručnom procjenom, te ćemo i dalje ustrajno raditi na utvrđivanju svih otežavajućih uvjeta u kojima se mogući propusti događaju i o tome obavještavati javnost.

Zbog toga još jednom apeliramo na sve stručnjake iz sustava socijalne skrbi i ostale s kojima međuresorno surađujemo, kao i građane, njihove inicijative te cjelokupnu javnost, da se suzdrže od paušalnih i neutemeljenih ocjena koje unaprijed pretpostavljaju krivnju socijalnih radnika bez dokaza, jer je HKSR, uz ostale ovlasti, stručno tijelo osnovano u svrhu stručnog nadzora nad radom ovlaštenih socijalnih radnika.

Podrška socijalnim radnicima u ostvarivanju njihovih zahtjeva za manjom birokracijom, više vremena u radu s korisnicima, boljim prostornim uvjetima rada, usklađivanjem broja korisnika s europskim standardima i zapošljavanjem stručnih radnika u skladu s postojećim propisima ujedno je podrška naprednom, boljem, pravovremenom i učinkovitijem sustavu zaštite žrtava bilo kojeg oblika nasilja. Samim time, podrška je usmjerena i postizanju uređenijeg i sigurnijeg društva, čemu teže svi zaposlenici sustava socijalne skrbi”, piše u priopćenju Hrvatske komore socijalnih radnika, koje potpisuje predsjednik Antun Ilijaš.

PISALI SMO:

DORH O TRAGEDIJI U PAGU: Osumnjičeni (54) je htio ubiti svoju djecu! – čitajte OVDJE.

Komentiraj