NAKON OGRAĐIVANJA OKRETIŠTA TRAMVAJA: Maršanići odbili ponudu Zagreba – neće 830.000 kuna

Obitelji Maršanić, koja je nedavno zagradila okretište tramvaja u Prečkom, Grad Zagreb ponudio je 79 eura za kvadrat njihovog zemljišta, odnosno 830.000 kuna, no oni su to odbili. Cijenu je predložio sudski vještak.

Obitelj je već šest mjeseci, prema pravomoćnoj presudi, vlasnik zemljišta kojom prolazi pruga. Na sastanku u Gradskoj upravi jutros je bio njihov zastupnik. Obitelj nije prihvatila ponudu, jer smatra da zemljište vrijedi puno više. Idući sastanak u Gradskoj upravi je u ponedjeljak.

Ako se ni tada ne postigne dogovor, opet će krenuti u akciju, ali nisu naveli detalje. Podsjetimo, Jugoslavija je Maršanićima uzela zemlju da bi izgradila cestu koja nikada nije ni napravljena, tražili su je natrag, no Grad je tamo napravio okretište tramvaja.

Reagirali su i iz Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada, a njihovo priopćenje prenosimo u nastavku:

“Punomoćnik ovlaštenika naknade Mladena Maršanića i Mirjane Kos, Goran Husić, pristupio je dana 3. listopada 2019. u prostorije Grada Zagreba radi upoznavanja s iznosom utvrđenim procjembenim elaboratom, te mu je tom prilikom i uručen primjerak elaborata. Punomoćnik je izjavio da je cijena neprihvatljiva, ali nije ulazio u sadržaj elaborata, odnosno nije proučio način na koji je sudski vještak došao do utvrđenog iznosa. Punomoćnik je također izjavio da je u tijeku sudski postupak zbog smetanja posjeda i da će ročište biti uskoro zakazano.

Budući da je punomoćnik postavio pitanje najamnine za korištenje zemljišta, načelno je dogovoren sastanak koji se planira održati u ponedjeljak 7. listopada s predstavnicima nadležnih Gradskih ureda i punomoćnicima Grada Zagreba. U postupku utvrđivanja naknade za nekretninu označenu kao z.k.č. 6353/2 k.o. Vrapče novo, stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina Žarko Željko, dipl.ing. građ. iz društva Ing ekspert d.o.o. pozvan je u svibnju 2019. godine na izradu elaborata.

U rujnu 2019. godine, po zaprimanju elaborata, Procjeniteljsko povjerenstvo je utvrdilo nedostatke u istom, stoga je vještak pozvan od Grada Zagreba na njihovo otklanjanje te je u listopadu 2019. procijenio vrijednost nekretnine označene kao z.k.č. 6353/2 k.o. Vrapče novo, na iznos od 79,00 eur/m², što za površinu od 1425 m² iznosi 112.575,00 Eura, odnosno 830.000,00 kuna.

Nakon što je sudski vještak ispravio elaborat, dana 2. listopada 2019. održana je 38. sjednica Procjeniteljskog povjerenstva na kojoj je donesena odluka o usklađenosti citiranog elaborata sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15)”, priopćili su iz Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada.