NACIONALNE NAKNADE ZA STARIJE: Od 1. siječnja povećanje i još neke pogodnosti

U Saboru se nastavlja rasprava o Vladinu prijedlogu da se od 1. siječnja iduće godine poveća nacionalna naknada za starije osobe i ublaže uvjeti za ostvarivanje prava na tu naknadu.

Izmjenama Vlada predlaže da se od 1. siječnja nacionalna naknada za starije podigne sa sadašnjih 120 na 150 eura,-

Jednako tako se predlaže i da se uvjet od 20 godina neprekidnog boravišta na području Hrvatske smanji na deset godina.

Povećao bi se i prihodovni cenzus sa 120 na 300 eura po članu kućanstva.