MARIJA CIGLAR: Novi zakon omogućit će 14.000 osobnih asistenata

Na novi Zakon o osobnoj asistenciji za Media servis osvrnula se predsjednica Udruge slijepih Međimurske županije i članica upravnog odbora Hrvatskog saveza slijepih Marija Ciglar.

Iako bi novi zakon u provedbu trebao krenuti od 1.1.2024. godine, Ciglar naglašava kako će trebati vremena da se on realizira. Također, kaže kako je njegovo donošenje iznimno važno za osobe s poteškoćama u razvoju.

“Dobar je iz razloga što postoji sigurnost da će se to financirati iz državnog proračuna, a do sada su sve te usluge bile financirane projektno, kada su se raspisivali natječaji… Ali to se nikad ne zna, to je lutrija ono, hoćeš proći nećeš proći.”

Novi zakon pružit će mogućnost za osobnu asistenciju 14 tisuća korisnika. Potreba za osobnim asistentima u Hrvatskoj je prilično velika, a do sada je asistente moglo dobiti svega četiri tisuće osoba, ističe sugovornica.

“Nisu svi ljudi imali tu uslugu do sada. Manje više su to udruge pružale, ustanove, osobnu asistenciju, znači osobnog asistenta, tumača znakovnoga odnosno videćeg pratitelja, ali tu nisu pokriveni svi ljudi koji su trebali tu uslugu. Pa će onda preko Zakona čini mi se biti lepeza tih usluga na korist svih osoba koje će to trebati.”