“LOVA” DO KROVA: Pogledajte kolika su primanja čelnika Zagrebačke banke

Zagrebačka banka na Burzi je objavila poziv na Glavnu skupštinu 13.12.2023. godine u sklopu kojeg je i dio o plaćama i ostalim primicima čelnih ljudi banke.

Menadžeri najveće hrvatske banke ostvarili su prilično visoka primanja za proteklu poslovnu godinu koja se na mjesečnoj razini mjere u stotinama tisuća kuna.

Iznosi su iskazani u kunama. Zagrebačka banka imala je 2022. osmeročlanu upravu, piše Poslovni.

Predsjednik uprave Zabe je Ivan Vlaho, a iz izvješća se vidi kako je prošle godine inkasirao u bruto iznosu 2,45 milijuna kuna fiksne plaće u koju se ubraja godišnja plaća, božićnica, regres i naknada za prijevoz.

Zamjenik Dalibor Ćubela plaćen je malo više od dva milijuna kuna dok se fiksne bruto plaće članova Uprave Jasne Mandac, Slavena Rukavine, Spasa Blagovestov Vidarkinskyja, Gianluce Totara i Pavela Vintera kreću između 1,21 i 1,49 milijuna kuna. Najmanji iznos isplaćen je članici Uprave Tatjani Antolić Jasnić, 879.178 tisuća kuna.

U nastavku donosimo tablicu koju su objavili u sklopu poziva na Glavnu skupštinu.

FOTO: Screenshot/ZSE