LJUDI UNIŠTAVAJU SVIJET: U moru godišnje završi 8 milijuna tona plastike – svake minute jedan kamion!

boce u moru, boce, smeće, more

Piše: Marta Velikić

Takve uznemiravajuće vijesti, ali ne bez osnova, dolaze s netom završenog Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Apelira se na razum i traže se hitna rješenja.

Svjetski stručnjaci upozoravaju da se mora hitno nešto učiniti jer zagađenje je iz godine u godinu sve veće. Ako se ljudi ne urazume i ako se ova strašna nedjela nastave moglo bi se dogoditi da će u morima biti više plastike nego li riba!

Ako se u more nastavi bacati otpad po tempu kako nastaje moglo bi se dogoditi da će se 2030. godine u more bacati dva kamiona u jednoj minuti, a 2050. čak i četiri kamiona u minuti. I potom dolazi kolaps – u moru će biti više plastičnih boca nego li riba.

U morima i oceanima, kaže se u ivještaju iz Davosa, svake godine završi osam milijuna tona plastike, ili pun kamion smeća svake minute. Ističe se kako sada u morima i oceanima ima više od 150 milijuna tona plastike.

Kritika je upućena svima u industriji plastike, jer se kaže kako se oni uopće ne zanimaju za taj problem. Tržište diktira utakmicu u kojoj se sve više traži plastična ambalaža. Najgore je to što raste proizvodnja ambalaže za jednokratnu uporabu, a nije riješeno kako tu ambalažu zbrinuti.