LIJEK PROTIV COVIDA-19: Remdesivir dobio dozvolu za cijelu Europsku uniju

Europska komisija dala je uvjetnu dozvolu za stavljanje u promet lijeka Remdesivir, pa je tako postao prvi lijek za liječenje Covida-19, koji je dobio dozvolu za teritoriju cijele Europske unije.

Odobrenje je izdano po ubrzanom postupku, a nakon preporuke Europske agencije za lijekove (EMA), koje su potom usvojile i države članice, navodi Europska komisija u priopćenju. Kako se dodaje, odobrenje je izdano vrlo brzo, samo tjedan dana nakon preporuke EMA-e, što je znatno manje od uobičajenih 67 dana, koliko je Europskoj komisiji obično potrebno za odobrenje nekog proizvoda.

„Zaštita javnog zdravlja je ključni prioritet Europske komisije“, navodi se u priopćenju i dodaje da su, zbog krize koronavirusa primijenjene ubrzane procedure koje EMA i inače koristi u situacijama kad je ugroženo javno zdravlje.

„Činjenica da smo odobrenje dali za manje od mjesec dana od podnošenja zahtjeva, pokazuje koliko je Europska unija spremna što brže reagirati kad se pojavi neki novi lijek. Prevrnut ćemo svaki kamen u pokušaju da osiguramo efikasno liječenje ili cjepivo protiv koronavirusa”, izjavila je tim povodom Stella Kyriakides.