KREĆE JAVNI POZIV: Nekonstrukcijska obnova u Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji

Danas kreće masovni javni poziv za nekonstrukcijsku obnovu višestambenih, stambeno-poslovnih, poslovnih zgrada i obiteljskih kuća na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.

Izvor: Media servis

Kad ta obnova započne morat će se pregovarati o prometnoj regulaciji i faziranju radova, izjavio je u petak ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić.

Početak radova planiran je za siječanj ili veljaču.

Obnova nekonstrukcijskih elemenata obuhvaća popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu oštećenih dimnjaka, krovnih vijenaca te balkonskih ogradnih zidova, popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba dijelova zabatnih zidova na tavanu ili u potkrovlju, djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje mase, popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika).

Uz to, uključuje i zamjenu dijelova pokrova (crijepa, sljemenjaka), popravak pukotina u nekonstrukcijskim elementima, popravak ili zamjena dijelova krovne limarije, krovnih prodora i popravak krovne izolacije, te popravak dizala i stubišta.