KREĆE AKCIJA: Više ulica i trgova nazvanih po ženama – sramotno ih je malo

S ciljem što hitnije promjene činjenice da četiri od sedam najvećih gradova u Hrvatskoj imaju manje od dva posto ulica nazvanih po ženama, dok čak 11 gradova nema niti jednu ulicu nazvanu po ženi, agencija HEARTH je pokrenula kampanju TRGni se za RAVNOPRAVNOST.

Poručuju kako je riječ o zabrinjavajućim statistikama, prema kojima Split ima 1,89 posto, Pula 1,61 posto, a Karlovac tek 1,46 posto ulica nazvanih po ženama, iako je riječ o dijelu populacije koji čini većinu u stanovništvu Republike Hrvatske.

S ciljem što hitnije promjene ove prakse, organiziraju kampanju TRGni se za RAVNOPRAVNOST, a čiji prvi korak će biti skup u petak, 11. studenoga u 11.00 sati na Trgu hrvatskih velikana u Zagrebu.

“Na događanju ćete imati priliku saznati zašto je upravo ova lokacija u središtu Zagreba simbol kampanje, kako se svaki građanin Republike Hrvatske može uključiti, te upoznati buduće hrvatske velikanke, koje su već u najranijoj dobi svojim djelima zadužile naše društvo.

Cilj ove nacionalne kampanje je, promjenom prakse jedinica lokalne i područne samouprave pri imenovanju ulica i trgova po Hrvatskoj, ujednačiti omjer muških i ženskih imena u tom procesu” poručuju organizatori.