KRADU MJESTA INVALIDIMA: Čak 184 vozača parkiralo na njihovom mjestu – neki krivotvorili “dozvole”

Samo u jednoj akciji na području Zagreba otkriveno je mnogo vozača koji su se ogriješili i ostavili svoje četverokotačne ljubimce na mjestu koje je rezervirano za osobe s invaliditetom.

Ovo je priopćenje PU zagrebačke:

U četvrtak 3. veljače 2022. godine, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji sa gradskim službama Grada Zagreba, Prometnog redarstva i Podružnice „Zagrebparking“d.o.o. proveli su preventivno – represivnu akciju koja je prvenstveno bila usmjerena na utvrđivanje ciljanih prekršaja kako nepropisnog parkiranja vozila na parkirališnim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, tako i nepropisnog korištenja „znaka pristupačnosti“ u smislu zloupotrebe obzirom da „znakom pristupačnosti“ proizlaze određena prava koja ne smije koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom.

Cilj predmetne preventivno – represivne akcije kao i svih drugih aktivnosti koje provodi policija u suradnji sa svim nadležnim subjektima i institucijama je senzibiliziranje društva s ukazivanjem da takva posebna parkirališna mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti nisu nikakva povlastica niti pogodnost već upravo mogućnost osobi s invaliditetom da lakše i jednostavnije parkira svoje vozilo uz omogućavanje što bolje mobilnosti i pristupačnosti pri njihovom svakodnevnom funkcioniranju i integraciji u društvo.

Slijedom toga, Policijska uprava zagrebačka provodi upravo takve ciljane preventivno – represivne aktivnosti kao i druge aktivnosti sa svim nadležnim institucijama i subjektima kako bi se mijenjao stav pojedinaca ali i društva u cjelini na navedenu problematiku te na takav način preveniralo na činjenje što manjeg broja takvih prekršaja od strane nesavjesnih pojedinaca.
Tijekom provedene akcije utvrđeno je ukupno 184 prekršaja nepropisnog parkiranja vozila od strane nesavjesnih vozača na parkirališnim mjestima koja su prometnom signalizacijom posebno označena kao mjesta isključivo rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom.

Nadalje, deset vozila je privremeno oduzeto uz Potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta te su ista u suradnji sa zaposlenicima Podružnice „Zagrebparking“ deponirana na štićeni prostor, dok se nad deset osoba provodi daljnje kriminalističko istraživanje zbog postojanja osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo „Krivotvorenje isprave“ koje se progoni po službenoj dužnosti, obzirom na činjenicu da je „Znak pristupačnosti“ javna isprava te slijedom toga navedeno kazneno djelo čini onaj tko izradi lažnu ispravu ili preinači pravu s ciljem da se takva isprava uporabi kao prava ili tko takvu ispravu nabavi radi uporabe ili je uporabi kao pravu te na drugi način učini dostupnom drugome radi uporabe.Također, napominjemo da su prometni redari u suradnji s policijskim službenicima prilikom nadzora mjesta rezerviranih za parkiranje vozila osoba s invaliditetom i provođenja mjera i radnji svojih nadležnosti, izdali ukupno 38 obavijesti o počinjenom prekršaju i 28 naloga za premještanje vozila.

Bitno je istaknuti da je za prekršaj nepropisnog parkiranja vozila na parkirališnim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom temeljem odredbi članka 82. stavka 1. točke 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, propisana novčana kazna u iznosu od 700 kuna, dok je za prekršaj nepropisnog korištenja „znaka pristupačnosti“ temeljem odredbi članka 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, propisana novčana kazna u iznosu od 5 000 do 15 000 kuna za pravnu osoba koja izda „znak pristupačnosti“ osobi koja za to ne ispunjava uvjete i za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 1500 do 5 000 kuna, ali i novčana kazna u iznosu od 700,00 kuna za fizičku osobu koja svoj „znak pristupačnosti“ ustupi drugoj osobi na korištenje ili koja ga koristi, a da nema prava. Osim toga, isti članak propisuje da se u određenim uvjetima može privremeno oduzeti „znak pristupačnosti“ na rok od dvije godine.

Za vrijeme provedbe akcije, odnosno nadzora parkiranja vozila na mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, nije utvrđivana invalidnost osobe, već su utvrđivani uvjeti pod kojim se koristi „znak pristupačnosti“ prilikom parkiranja vozila na označenim mjestima, a što je propisano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o znaku pristupačnosti, a sve s ciljem provedbe zakona, ukazivanja na problematiku nesavjesnih vozača te postizanja kvalitete života osoba s invaliditetom.