KONAČNO I OČINSKI DOPUST: Uvodi se od 1. kolovoza i može trajati 10 dana

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama stupa na snagu 1. kolovoza ove godine.

Izvor: Media servis

Njime se uvodi novo pravo, očinski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje u trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece, koje se može koristiti najkasnije do navršenih šest mjeseci života djeteta, navodi Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Za vrijeme korištenja ovog prava, naknada plaće predviđa se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće (100% od osnovice za naknadu plaće prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju).Zakonom se povećava i najviši (maksimalni) iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje, za prvih šest mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj ili prvih osam mjeseci ako koriste oba roditelja, i to na način da naknada plaće iznosi 100% osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ali ne može iznositi više od 225,5% proračunske osnovice odnosno 7.500,13 kuna (umjesto ranijih 170% proračunske osnovice odnosno 5.654,20 kuna).

Nadalje, povećana je naknada plaće tijekom korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena na 110% proračunske osnovice odnosno 3.658,60 kuna (umjesto ranijih 70% proračunske osnovice odnosno 2.328,20 kuna). Navedeno povećanje odnosi se na roditeljski dopust koji se koristi kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena u dvostrukom trajanju neiskorištenog roditeljskog dopusta i to za prvo i drugo rođeno dijete te za korištenje prava na dopust za blizance, treće ili svako slijedeće dijete.

Za korisnike koji će na dan stupanja na snagu Zakona biti zatečeni u korištenju prava na novčanu potporu u visini utvrđenoj važećim Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama i to prava na korištenje roditeljskog dopusta, dopusta za slučaj smrti djeteta u tijeku korištenja roditeljskog dopusta kao i prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao provedbeno tijelo za ostvarivanje prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora će po službenoj dužnosti obračunavati naknade u visini propisanoj novim zakonom, a iz razloga što je navedena novčana potpora za korisnike povoljnija.