KAZNE ZA LAŽNJAKE: Do 2000 eura svima koji lažno upotrebljavaju akademski i stručni naziv

U e-savjetovanje Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je nacrt prijedloga Zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju.

U njemu se predlažu i kazne od 50 do 2.000 eura fizičkim osobama koje lažno upotrebljavaju akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj.

Nacrtom Zakona, koji je u savjetovanju do 15. travnja, detaljno se utvrđuju akademski i stručni nazivi i akademski stupanj s pripadajućim kraticama koji se stječu završetkom sveučilišnih i stručnih studija, njihovo stjecanje i korištenje u Hrvatskoj. Ujednačuju se nazivi koji se stječu završetkom studijskih programa na svim visokom učilištima.

Predviđena je i novčana kazna od 700 do 7000 eura za pravne osobe koje izdaju lažne potvrde, uvjerenja, svjedodžbe odnosno diplome o završenom studiju te dopunske isprave o studiju. Dodatno, novčanom kaznom od 50 do 5000 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za taj prekršaj.